EU optrapper information mod svinesmitte

Tankeløshed med polske pølserester kan true dansk svineeksport

Af Claus Djørup
Kampen mod indslæbning af afrikansk svinepest trappes op med information ved de store indfaldsveje fra udlandet.

Langturschauffører, jægere og landbrugsmedhjælpere skal gøres bevidste om, at de ikke må henkaste pølsemadder og andre svinekødsprodukter, for det rummer risiko for spredning af den frygtede virus til svinebesætninger.

Miljø- og Fødevareministeriet skal i gang med at udarbejde informationsmaterialet på grundlag af en beslutning i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (SCoPAFF), oplyser ministeriet i en orientering til Folketinget.

Frem for store skilte på grænsen bliver der tale om opsætning af skilte på rastepladser, benzinstationer og lignende, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Hastebehandling
Forslaget blev vedtaget i hast den 1. februar, dvs. landene fik mindre end 14 dage til at forholde sig til sagen. Danmark ønskede mere tid til en grundigere behandling af medlemslandenes eksperter.

Det sikreste er selvsagt slet ikke at medbringe fødevarer over grænserne, især ikke når man kommer fra Polen eller de tre baltiske lande.

De fleste tilfælde er konstateret hos vildsvin, men i disse fire lande er tamsvin også ramt af den smitsomme virussygdom.

Tjekkiet fik sine første tilfælde sidste år i vildsvin.

Afrikansk svinepest har ikke været konstateret i Danmark siden 1933, oplyser Fødevarestyrelsen. Der opstår af og til mistanke, som alle hidtil er blevet afkræftet ved laboratorieprøver.

Skærpet kontrol med rengøring af lastbiler
– Vildsvin spreder svinepest, og derfor skal de væk. De kan blive smittet af madrester, der stammer fra lande med svinepest f.eks. på rastepladser, hvor chauffører har spist mad med hjemmefra fra pestområder. Vildsvinene smitter også hinanden. Derfor må de væk, fastslog miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse 15. december 2017.

Fødevarestyrelsen vil kontrollere grundigere, om transportører overholder reglerne om at rengøre og desinficere efter transport af klovbærende dyr, oplyste han. Der vil blive fysisk inspektion af lastbiler.

”Transporterhvervet har desuden suppleret de danske regler med en frivillig brancheaftale for at reducere risikoen. Fødevarestyrelsen forbereder sig også på at kræve tvungen rengøring og desinfektion af dyretransportbiler ved grænsen, hvis sygdommen kommer tættere på den danske grænse,” tilføjede Esben Lunde Larsen. (Dj/130218)

Fødevarestyrelsens oversigt over spredningen af afrikansk svinepest (African Swine Fever Virus)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.