EU mindes om Færøernes placering i Arktis

Færøerne rækker en anelse nordligere end Grønlands sydspids Kap Farvel og er anerkendt som arktisk område i Ottawa-deklarationen, men det overses i Bryssel. Glem ikke, at Færøerne er en del af Arktis! vil det derfor lyde fra den danske minister, når EU’s udenrigsministre diskuterer EU’s fremtidige engagement i Arktis.

EU-Bryssel har svært ved at få øje på Færøerne i arktisk sammenhæng. Foto: C. Djørup


Af Claus Djørup
– Der er fra EU’s side tendens til, at man ser forhandlinger om Arktis som udelukkende et spørgsmål om Grønland. Derfor er den danske position, at vi også vil fremme de færøske interesser og placeringen i de forhandlinger og EU’s engagement i Arktis, erklærede udviklingsminister Christian Friis Bach (R) i europaudvalget 25. januar, da han gennemgik dagsordenen for udenrigsministerrådsmødet den 31. januar.

– I regi af rigsfællesskabet er det en klar prioritet for os at få placeret både Danmark, Færøerne og Grønland centralt i forhandlingerne, forsikrede han på regeringens vegne.

– Det ligger i positionen, at det fremtidige europæiske engagement – EU’s engagement – omkring Arktis ikke kun skal se på Grønland, men forhåbentlig også inddrager og styrker samarbejdet med Færøerne, sagde Christian Friis Bach.

EU SKAL HAVE MERE ØJE FOR FÆRØERNE
Den skriftlige version af regeringens position lyder:

”Regeringen lægger vægt på, at EU’s politikker formuleres i tæt dialog med de arktiske befolkninger med skyldig hensyntagen til deres interesser i erkendelse af, at bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer er et væsentligt økonomisk og kulturelt element for disse befolkninger.

Det er af særlig betydning at fremme et godt forhold mellem Grønland og EU og udbygge de samarbejdsrelationer, som består mellem parterne.

Herudover tilstræbes, at Færøerne gøres synligere i EU’s optik som en del af det arktiske samarbejde.”

FÆRØSK SOCIALDEMOKRAT: FOREBYGGE TAB AF MYNDIGHED
– Det er et fint samarbejde mellem Danmark og Færøerne. Den passus i Danmarks holdning er sat ind efter ønske fra Færøerne. Færøerne ligger centralt i det hav, som åbnes. Vi ligger centralt i forhold til den formentlig voksende transport, så der kunne være en del opgaver, som kunne løses fra færøsk side, siger Sjúrður Skaale (Javnaðarflokkurin).

Færøerne får sin egen arktiske strategi, som ifølge tidsplanen skal være færdig 1. april. Den skal se på mulighederne for Færøerne i den stigende aktivitet i Arktis. Strategien skal forebygge, at overtagne sagsområder som arbejdsmiljø og miljø føres tilbage til København.

– Man er en smule bekymret for, at Danmark laver en strategi, hvor man ikke skeler til hvad Færøerne gør. Man er en smule bekymret for, at de overtagne sagsområder bliver ført tilbage ad omveje til danske myndigheder igennem udviklingen i Arktis. Derfor vil man helst have sin egen strategi, hvor man selv styrer begivenhederne og ikke bliver en integreret del af en dansk strategi, siger Sjúrður Skaale.

Et eksempel på tab af myndighed, som den færøske socialdemokrat gerne vil undgå, er den danske diskussion om grønlandsk arbejdsmarkedspolitik med afsæt i storskalaloven.

FEM HOVEDPUNKTER I FÆRØERNES ARKTISKE STRATEGI
Sjúrður Skaale beskriver den kommende færøske strategi med fem hovedpunkter:

1. Færøerne som medspiller i interstatsligt samarbejde i Arktis, hvor man analyserer samarbejdsmuligheder og andre landes strategier.

2. Økonomiske muligheder indenfor søfart, olieindustri, grøn energi, turisme osv. og behov for tilpasninger og udvikling af kompetencer.

3. Udvikling af fiskeindustrien på et bæredygtigt grundlag.

4. Sikkerhed og beredskab – på havet, på land og i luften – Færøerne ønsker at være med i det helt vitale samarbejde om sikkerheden i området.

5. Forskning og oplysning – Færøerne som et såkaldt levende laboratorium, hvor store ting kan prøves af i en lille skala.

SAMBANDSPARTIET TILFREDS
– Jeg er tilfreds med ministerens svar. Jeg forstod, at det var mere generelt at Færøerne ikke skal glemmes i sammenhæng med Arktis. Man snakker mest om Grønland, når man snakker om Arktis, og det var for at give Færøerne en plads i kongeriget og EU, siger Edmund Joensen (Sambandspartiet) efter Christian Friis Bachs forelæggelse.

– Kongeriget rækker fra den tyske grænse til Nordpolen, og der hører Færøerne med, pointerer Edmund Joensen.

EU FÅR OBSERVATØRSTATUS I ARKTIS RÅD
Ingen protesterede, da Christian Friis Bach bekræftede, at EU søger opbakning til observatørstatus i Arktis Råd, som mødes i Kiruna den 15. maj.

Videre er forhandlingerne i gang mellem EU og Grønland om fornyelse af partnerskabsaftalen, oplyste Christian Friis Bach. (280113)

Comments are closed.