Elbilen slår igennem om fem år

Det træge marked for elbiler hæmmer den grønne omstilling herhjemme, siger et medlem af regeringens energikommission

Af Claus Djørup/Motor-magasinet
Investeringseksperten Morten Springborg, medlem af regeringens energikommission, forudser en voldsom ændring i 2020’erne, når elbiler bliver billigere at producere end dieselbiler.

Regeringens energikommission kritiserer den træge udvikling i salget af elbiler. Niveauet bør op på mindst det dobbelte af det det forventede niveau, som er indeholdt i tillægsaftalen om elbilafgifter.

Energikommissionen foreslår et fast tilskud uden at specificere beløbet.

– Det er vigtigt, at salget af elbiler ikke går i stå. Vi må ikke blive et uland på elbiler, erklærede kommissionens formand, adm. dir. Niels B. Christiansen, Danfoss, ved præsentationen af rapporten den 24. april.

Imidlertid vil kommissionen ikke præcisere, hvad det rigtige niveau ville være. Energikommissionens elbilekspert nøjes med at tale om ”markant flere”.

Over 50.000 elbiler i 2025

– Jeg kan ikke give et eksakt tal, men blot konstatere, at det ikke er gået i den rigtige retning det sidste par år, siger temaspecialist Morten Springborg fra kapitalforvaltningsselskabet ”C. Worldwide Assert Management”.

Hans personlige vision er et årligt salg på 50.-100.000 elbiler i 2025, hvis det samlede bilsalg svarer til 2016 med godt 222.000 personbiler.

– Efter 2025 vil majoriteten af solgte biler i verden være elektriske, og det vil være tæt på hundrede procent i 2030. Vi får knækpunktet i de tidligere 2020’ere, hvor elbilen er konkurrencedygtig på rækkevidde og indkøbspris, forudser Morten Springborg.

Energikommissionen, som var nedsat af energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), mener, at det er vigtigt at elektrificere økonomien som led i den grønne omstilling. Det skal ske bl.a. ved at udskifte fossile brændstoffer med el i transportsektoren.

Fabrikker ignorerer Danmark
– Det gør vi ikke, hvis der ikke er elbiler i markedet. Vi bange for, at Danmark ikke kan blive foregangsland inden for nye grønne teknologier på transportområdet, hvis man ikke får genskabt aktiviteten i elbilmarkedet, siger Morten Springborg.

I løbet af de kommende tre-fire år kommer en flodbølge af super attraktive elbiler fra de store tyske bilfabrikker. Den første er Opel Ampera-e. Dens officielt målte rækkevidde er 520 km efter EU-normen og 380 km efter WLTP.

– I Energikommissionen er vi bekymret for, at Danmark er ved at falde ud. For eksempel kommer GM/Opel Ampera-e (Chevrolet Bolt i USA, red.) meget forsinket til Danmark. Det er den første massemarkedsbil, som konkurrerer med Tesla, men – som jeg har fået det forklaret – forhandlerne kan ikke tjene penge på at sælge den i Danmark, siger Morten Springborg.

Krydspunkt inden fem år
Elbiler vil give grobund for nye forretningsmodeller, der skaber større fleksibilitet i elsystemet, når elbiler oplader eller tilbageleverer strøm i perioder med lav/høj elpris.

Det er ikke blot spørgsmål om brændsel. Elbiler har større indhold af af elektroniske komponenter, som bliver stedse billigere, påpeger Morten Springborg. Produktionsomkostninger falder drastisk for elbiler og stiger for forbrændingsmotorbiler.

– Det følger Moore’s lov (fordobling af komponenter hver 18. måned, red.). Den fremtidige prisudvikling på biler vil være anderledes end den historiske.

– Trenden med teknologimodning og lavere priser på batterier vil fortsætte. Derfor vil man i 2020-2022 få et krydspunkt, hvor elbiler vil være lige så billige som forbrændingsmotorbiler, siger han.

Miljøkrav gør dieselbiler dyrere
– Politikere over hele verden satsede på diesel for 20 år siden. Nu skal diesel ud af markedet hurtigst muligt. Det giver et regulatorisk pres på bilfabrikanterne til at sænke udledningerne af alt det skadelige fra diesel. Det vil gøre det meget dyrere at producere dieselbiler, fortsætter han.

– Det er i og for sig ligegyldigt med afgiftsstrukturen i de enkelte lande, når man når krydspunktet, hvis man ellers pålægger ens afgift på de forskellige teknologier.

God aftale om batterifradrag
Morten Springborg roser det nye batterifradrag i tillægsaftalen fra 18. april. Det opfylder kommissionens forslag om et fast tilskud.

– Fradraget på 1700 kroner per kW er et fornuftigt niveau. Det er faktisk større end jeg regnede med, siger han.

Til gengæld er Morten Springborg skuffet over begrænsningen på 5000 biler med lav registreringsafgift på 20 procent af den almindelige afgift. Senest 1. januar 2019 genoptages indfasningen ved at forhøje afgiften til 40 procent.

Kortvarig kickstart
– Jeg tror, at tillægsaftalen kan kickstarte salget af elbiler i Danmark, men den er for uambitiøs. Det er en form for politisk hold kæft-bolsje. Man lukker en diskussion her og nu, men den diskussion vender tilbage, når de 5000 biler er solgt.

– Det gør vi ikke, hvis der ikke er elbiler i markedet. Vi bange for, at Danmark ikke kan blive foregangsland inden for nye grønne teknologier på transportområdet, hvis man ikke får genskabt aktiviteten i elbilmarkedet, slutter Morten Springborg.

Førstebehandlinger 10. maj
Onsdag 10. maj førstebehandler folketinget lovforslaget om udmøntning af tillægsaftalen samt SF’s beslutningsforslag om fremme af elbiler. (Dj/080517)

Artiklen er fra Motor-magasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.