Minister grillet over Vestsahara

Europaudvalget kræver møde med Anders Samuelsen om EU-Marokko

Af Claus Djørup
Europaudvalget er oprørt over regeringens håndtering af EU’s handelsforhandlinger med Marokko og en ringe forberedt ministerforelæggelse.

Udvalget ønsker et hastemøde med udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) EU-kommissionens oplæg til en ny handelsaftale med Marokko, som bryder med Danmarks og FN’s politik angående Vestsahara.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) kom nemlig til kort i europaudvalget torsdag 11. maj, da hun som vikar for Anders Samuelsen (LA) skulle forklare, hvordan et forhandlingsdirektiv om Marokko er i overensstemmelse med EU-domstolens afgørelse fra 21. december 2016.

Anført af Søren Bo Søndergaard (EL) og Rasmus Nordqvist (AL) blev der boret i, hvordan EU’s forhandlingsgrundlag kan indeholde en passus om, at formålet er at give toldpræferencer for produkter fra Vestsahara på linje med tidligere praksis.

Det ville være imod den gældende Vestsaharapolitik og EU-dommen, konstaterede EU-ordførere.

A-punkt

”Forslaget har til formål at efterleve EU-domstolens afgørelse og sikre, at handelspræferencerne indeholdt i associeringsaftalen mellem EU og Marokko kan gives til produkter fra Vestsahara, som det de facto har været tilfældet forud for dommen,” hedder det i Udenrigsministeriets politikernotat.

En EU-aftale med Marokko kan ikke omfatte Vestsahara, og enhver aftale omfattende varer fra Vestsahara skal godkendes af befolkningen, som repræsenteres af Polisario, fastslog Enhedslisten og Alternativets EU-ordførere.

Forhandlingsoplægget skal tilmed vedtages som et A-punkt uden debat på et ministerrådsmøde måske allerede fredag 19. maj

Spørg Anders Samuelsen
– Det er mest hensigtsmæssigt, at udenrigsministeren sad her, men ikke muligt, sagde Ulla Tørnæs, som ikke var udstyret med dybtgående beredskabspapirer.

Hun opfordrede flere gange udvalget til at følge op med Anders Samuelsen, som ikke kunne deltage på grund af Arktis Råd i Fairbanks.

– Stakkels minister, trøstede Rasmus Nordqvist og fortsatte med at hamre løs på inkonsistensen i regeringsnotatet.

Gode relationer til Marokko
Ulla Tørnæs erklærede generelt, at hun er interesseret i samhandel med den del af Afrika samt at opretholde gode forbindelser med Marokko.

Enhedslistens EU-ordfører smaskede straks retur: – Vestsaharas folk får intet ud af de aftaler!

– Dommen skal efterleves, gentog Ulla Tørnæs og tilføjede, at Vestsahara er et folkeretligt omtvistet område, Vestsahara er ikke alene Polisario og EU-dommen taler om samtykke fra Vestsaharas befolkning.

– Er Marokkos marionetter anerkendt af FN? replicerede Søren Bo Søndergaard om Vestsaharas status som tredjepart uafhængig af besættelsesmagten Marokko.

Spørgsmål til justitsministeren
Søren Bo Søndergaard og Rasmus Nordqvist stillede straks efter mødet et skriftligt spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vurdering af EU-dommen og særligt bekræfte følgende:
1) Vestsahara er ikke en del af Kongeriget Marokko.
2) EU’s associeringsaftale med Marokko ikke kan omfatte Vestsahara.
3) Vestsahara skal udgøre en selvstændig part i en eventuel aftale.
4) Vestsaharas folk skal godkende en sådan aftale.
5) Polisario, hvis legitimitet er anerkendt af FN, skal repræsentere Vestsahara.

Hastemødet med Anders Samuelsen var endnu ikke kommet i stand tirsdag 16. maj.

Folketingsvedtagelse
For knap et år siden vedtog et enstemmigt folketing en vedtagelse (V79) i forespørgselsdebatten 31. maj om Vestsahara, der indeholder et punkt om at ”fraråde offentlige institutioner at engagere sig i finansielle aktiviteter og indkøb af varer fra områder med uafklaret folkeretlig status som Vestsahara, så længe der ikke er klarhed over, om transaktionerne kommer lokalbefolkningen til gode”. (Dj/170517)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.