De Grønne truer med mistillid i gmo-sag

Margrete Auken: EU-kommissionen er imod landene, folkevalgte og befolkningerne. Foto: Fagpressen.eu

MARGRETE AUKEN: EU-KOMMISSIONEN UDEN RESPEKT FOR BEFOLKNINGERNE

Af Claus Djørup
De Grønne i EU-parlamentet vil fremsætte et mistillidsvotum til EU-kommissionen, hvis sundheds-kommissær Tonio Borg udnytter sin formelle ret til at udstede en dyrkningstilladelse for den genmodificerede majs DuPont Pioneer 1507. Det oplyser det danske medlem af De Grønnes gruppe, Margrete Auken (SF).

De Grønne er ikke store nok til alene at opfylde betingelsen om, at mindst en tiendedel af parlamentsmedlemmerne skal stå bag et mistillidsvotum, men Margrete Auken regner med, at det ikke bliver et problem.

ABSOLUT FLERTAL I EP MOD MAJS 1507
Den 16. januar vedtog EU-parlamentet en resolution med 385 stemmer (en anelse over absolut flertal) for og 201 stemmer imod en resolution vendt mod dyrkningsgodkendelse af majs 1507. EP-resolutionen kræver samtidig bedre risikovurdering.

Selv om der er langt fra en resolution til at vælte kommissionen, så er der opstået en sjælden situation i en sag med stor opmærksomhed, hvor landene, de folkevalgte og borgerne er imod at tillade gmo-majs.

– Alligevel presser EU-kommissionen sin vilje igennem. Det er ikke en kommission med respekt for befolkningerne, erklærer Margrete Auken.

19 LANDE IMOD
Dette ville næppe kunne lade sig gøre, hvis der var tale om en ny og ikke en 12 år gammel sag, der kører efter de daværende komitologiregler, hvor kun et kvalificeret flertal blandt medlemslandene kan stoppe et forslag fra EU-kommissionen, lyder vurderer hos De Grønne i Bryssel.

Uden en egentlig afstemning kunne det græske EU-formandskab konstatere i ministerrådets debat tirsdag 11. februar, at 19 lande repræsenterende 59,7 procent af stemmerne er imod godkendelse af majs 1507, mens fem lande med 21,9 procent af stemmerne er for. Nej-flertallet er imidlertid ikke stort nok til at udgøre et kvalificeret flertal.

KOMMISSIONENS 1999-ERKLÆRING
I ministerrådets debat blev der refereret til kommissionens erklæring i 1999 om afgrænsning af sine beføjelser, og denne erklæring kunne indgå i en mistillidsdagsorden.

– Erklæringen siger i kort form, at kommissionen i en følsom sag ikke må gå imod et simpelt flertal i ministerrådet. GMO er følsomt og simpelt flertal eksisterer. Derfor er det brud på erklæringen, hvis kommissionen går imod flertallet og godkender 1507, siger miljøkonsulent Dan Belusa, tidligere Greenpeace. (Dj/130214)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.