Medicinere kræver skrappere kontrol med kemikalier

Christel Schaldemose: Pres kommissionen til bedre kemikalielovgivning.
Foto: Fagpressen.eu

PHILIPPE GRANDJEAN:
12 NYE HJERNEGIFTE ER KUN TOPPEN AF ISBJERGET

Af Claus Djørup
EU-parlamentsmedlem Christel Schaldemose (S) tvinger kommissionen til at forholde sig til konkrete kemikaliers skadelige virkning på udvikling af hjernen hos fostre og børn.

Anledningen er artiklen i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Neurology, hvor professor Philippe Grandjean, Syddansk Universitet, og den amerikanske epidemiolog og børnelæge Philip J. Landrigan dokumenterer sammenhæng mellem en række kemikalier og adfærds-forstyrrelser.

– Jeg stiller spørgsmål til EU-kommissionen om hvornår den for alvor tager fat og beskytter borgerne mod de farlige kemikalier set, siger Christel Schaldemose til Fagpressen.eu

INTERNATIONAL INDSATS MOD PANDEMI ER PÅKRÆVET
Philippe Grandjean og Philip J. Landrigan advarer i artiklen ”Neurobehavioural effects of developmental toxicity” om en pandemi (global epidemi) i forstyrrelser i nervesystemets udvikling.

De to medicinere foreslår etablering af et internationalt agentur for hjernesundhed. Dette ’clearinghouse’ skal koordinere aktiviteter og accelerere videnspredning om nye kemikaliers udviklingsneurotoksicitet.

Artiklen indledes med konstateringen, at 10-15 procent af nyfødte har en adfærdsforstyrrelse, og forekomsten af autisme og ADHD synes stigende verden over.

UDVID REACH-TEST TIL NEUROTOKSICITET
EU’s kontrol med kemikalier bør udvides til stoffer, der skader hjernen hos børn, foreslår Philippe Grandjean.

– Den vigtigste pointe er, at de 12 stoffer, vi nu har fundet som dokumenterede hjernegifte, i virkeligheden må være toppen af et isbjerg, forklarer Philippe Grandjean om den videnskabelige artikels vigtigste pointe.

– Den eneste rimelige vej frem er at inkludere testning for neurotoksicitet i REACH (EU’s kemikalielovgivning). Metoderne findes, dels OECD-protokoller, dels nye in vitro-metoder, fortsætter Philippe Grandjean.

– REACH har været igennem en vanskelig start. Jeg ved at ECHA (EU’s kemikalieagentur, red.) gør en stor indsats, og at industriens indrapportering – eller manglende samme – har givet store problemer, mener Philippe Grandjean.

AFSTEMNING 20. FEBRUAR OM REACH-STRAMNINGER
Artiklen er tilfældigvis offentliggjort samtidig med, at EU-systemet er i begreb med et par stramninger i kemikalielovgivningen REACH (akronym for ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances”) på anbefaling af kemikalieagenturet ECHA (European Chemicals Agency).

Det drejer sig om udfasning af ni stoffer – otte kræftfremkaldende og et reproduktionstoksisk stof – og indførelse af seks OECD-vedtagne testmetoder, som er til afstemning i REACH-komitéen den 20. februar.

Den første af de nye OECD-metoder, der reducerer behovet for dyr i dyreforsøg, bærer betegnelsen B.53 og vedrører undersøgelse af neurotoksicitet under udviklingen i livmoderen. Philippe Grandjean påpeger, at der allerede findes cellebaserede metoder, der kan bruges til screening som første skridt, og så kan man komme meget længere på kortere tid. (Dj/180214)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.