Dansk nej til efterregning

EU-kommissionen kaster benzin på det budgetpolitiske bål med en opjustering af indeværende års budget, der betyder en ekstra regning til Danmark på netto 867 millioner kroner.

Af Claus Djørup
Hele Folketinget siger nej til den samlede stigning på 9 milliarder euro. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance viste sig som endnu større budgetbørster end de EU-positive partier ved alligevel at sige nej til finansminister Bjarne Corydons (S) forhandlingsoplæg vedrørende kommissionens ændringsforslag nummer 6 til 2012-budgettet, der behandles på et økonomi- og finansministerrådsmøde den 9. november.

– Vi er særdeles kritiske over for en bevillingstilførsel på 9 milliarder euro. Danmark lægger vægt på, at størrelsen af bevillingstilførslen nedbringes betydeligt og anvises finansiering til hovedparten af via omprioriteringer eller mindreforbrug inden for andre områder af EU-budgettet, erklærede Bjarne Corydon i europaudvalget 2. november.

EU-kontingent ude af finanslovforhandlinger
Beløbet er stort nok til at udgøre en finanspolitisk udfordring, men budgetkorrektionen vil ikke indgå i finanslovforhandlingerne. EU-opjusteringen er med Bjarne Corydons ord en blandt mange faktorer, som ændrer sig på statsbudgettet, dvs. et eventuelt merbidrag til EU kunne opvejes af uventede indtægter.

– Vi arbejder relativt hårdt på at begrænse den udfordring. Det gør vi i alliance med en stærk kreds af lande, der har samme synspunkt, siger Bjarne Corydon.

Ufinansierede bevillingsforhøjelser blandes med teknisk indtægtsrevision
EU-kommissionen foreslår at opjustere skønnet for budgettets udgiftsside med i alt netto 8994,5 mio. euro i betalingsbevillinger, hvoraf hovedparten er 7,1 mia. euro til strukturfondsområdet. Danmarks andel af opjusteringen er 1319 millioner kroner.

Samtidig revideres kommissionens indtægtsskøn med 3080,8 millioner euro, hvor den danske andel er 452 millioner kroner.

Det giver Danmark en samlet merudgift på 867 millioner kroner.

Imidlertid afkobler regeringen udgifts- og indtægtsjusteringer.

”Fra dansk side finder man ikke, at en teknisk opjustering af indtægterne kan berettige til en opjustering af udgifterne, og man havde derfor foretrukket, at revisionen af indtægtssiden og ønsket om tilførsel af midler til EU-budgettet var blevet behandlet separat,” hedder det i Finansministeriets notat. (Dj/051112)

Comments are closed.