Danmark mister status som selvforsynende

Rasmus Helveg Petersen – dyr import. Foto: Fagpressen.eu

EU-TOPMØDEERKLÆRING SATSER I FØRSTE OMGANG PÅ ENERGIEFFEKTIVITET

Af Claus Djørup
Danmarks selvforsyning er for første gang negativ siden 1996. Ifølge Energistyrelsens foreløbige statistik faldt selvforsyningsgraden fra 102 procent til 93 procent i 2013. Den er dog stadig pænt over 100 alene for olie og gas, hvor selvforsyningen faldt fra 148 til 132 procent. Beskeden kom samtidig med EU’s stats- og regeringschefers diskussion i Bryssel fredag 21. marts om 2030-klima-pakken og den ikke særlig konkrete trussel om russisk lukning for gas.

– Regeringen arbejder for at få en ambitiøs klima- og energipolitik i EU. Det vil på sigt gøre EU mindre afhængig af gas fra for eksempel Rusland, skriver klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) i en pressemeddelelse.

– Der er et stærkt rationale i at producere energien selv i stedet for at sende pengene ud af EU. Det er ved at gå op for mange, at der er en politisk og økonomisk omkostning ved at være afhængig af energi udefra. Det er noget, vi må forholde os til i EU – og nu også i Danmark, fortsætter Rasmus Helveg Petersen.

EU-LEDERE: DÆMP EFTERSPØRGSLEN
EU-topmødets mest konkrete energipolitiske initiativ er bestilling af en rapport om EU’s energisikkerhed, der afleveres til EU-topmødet om tre måneder med samt en plan for nedbringelse af energiafhængigheden.

”Indsatsen for at reducere Europas høje gasenergiafhængighedsgrad bør intensiveres, især for de mest afhængige medlemsstater. Afdæmpning af energiefterspørgslen gennem øget energieffektivitet bør være det første skridt, som også vil bidrage til andre energi- og klimamål,” hedder det i topmødeerklæringen.

Herman van Rompuy – energiunion. Foto: Fagpressen.eu

ROMPUYS ENERGIUNION
EU-topmødeformanden Herman van Rompuy talte om en energiunion, men det skal kun forstås som en ambitiøs politik og ikke en ny traktat.

– Vi forstærker reduktionen af energiafhængigheden specielt af Rusland ved at mindske vores energiefterspørgsel, med mere energieffektivitet, spredning af forsyningskilder i og uden for Europa og udvide energikilder ikke mindst vedvarende energi, erklærede Herman van Rompuy efter EU-topmødet fredag 21. marts.

Det indre energimarked skal fuldføres senest i år, og intet medlemsland skal være energimæssigt isoleret fra det europæiske el- og gasnet efter 2015.

Videre skal grænsekrydsende gas- og højspændingsforbindelser hurtigt udbygges bl.a. mellem Frankrig og Spanien. Målet er sammenkobling af mindst 10 procent af den installerede elproduktionskapacitet for alle medlemsstater.

2030-KLIMAPAKKEN VEDTAGES I OKTOBER
Udarbejdelsen af en såkaldt politikramme for drivhusgasudledning, vedvarende energi og energieffektivitet i perioden 2020-2030 skal være færdig til oktober, dvs. nogle uger efter FN-generalsekretær Ban Ki-moons klimatopmøde i New York den 23. september.

EU-topmødets konklusioner om reindustrialisering indeholder tillige et afsnit, som genkendes i den hjemlige debat om energipriser og PSO-omkostninger især for energiintensive virksomheder.

”Et stærkt, ressourceeffektivt og konkurrencedygtigt europæisk industrigrundlag skal ses i relation til en sammenhængende europæisk klima- og energipolitik, og bl.a. skal spørgsmålet om de høje energiomkostninger tages op til behandling, navnlig for så vidt angår de energiintensive industrier,” erklærer stats- og regeringscheferne.

EU-KOMMISSIONENS ENERGICHEF: AFSLUT KRISEN
De energiansvarlige i EU-kommissionen med energikommissær Günther Oettinger i spidsen gør alt for at tale krisen ned og holde energi ude af sanktioner eller snarere gengældendelsessanktioner.

Kort før EU-topmødet lod EU-kommissionens generaldirektør for EU, Dominique Ristori, sig interviewe på Vieuws.eu med appel om at afslutte den nuværende krise.

Spørgsmålet om EU kan håndtere en energikrig med Rusland blev besvaret med en lang erklæring om at yde Ukraine al mulig støtte samt en bemærkning om, at der er installeret bakgearpumper, så gas kan ledes fra vest til Ukraine.

I vurderingen af forholdet mellem Europa og Den Russiske Føderation må man tage alle aspekter i betragtning, herunder at en trediedel af det europæiske gasforbrug importeres fra Rusland, fremhæver Dominique Ristori.

ØSTRIGSK ADVARSEL MOD ØKONOMISK JERNTÆPPE
Østrigs kansler Werner Feymann siger det således i et interview til Kurier:

– Man kan ikke udelukke en optrapning. Jeg er for forhandlinger, fordi økonomiske sanktioner også udløser modreaktioner. Vi ønsker ikke et økonomisk jerntæppe. (Dj/220314)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.