Danmark rede til handelssanktioner mod Rusland

Helle Thorning-Schmidt: Alle områder drøftes. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Energi risikerer at blive ramt af gensidige handels-sanktioner, hvis EU’s stats- og regeringschefer beslutter at forberede det 3. sanktionsskridt mod Rusland, dvs. økonomiske sanktioner.

– Det tjener ikke noget formål at gå ind i de enkelte dele. I stadie 3-sanktioner er man inde og drøfte alle områder. Det er ret alvorligt. Det er store sanktioner, og derfor bør vi nu gå i gang med at forberede trin 3 sanktioner, svarer statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) til Fagpressebureauets spørgsmål om risikoen for energiområdet.

Den danske regering støtter, at EU forbereder sig på trin 3.

– Det aller vigtigste er at holde sammen på EU-landene og give et samlet svar på den russiske handling, fastslog Helle Thorning-Schmidt efter udenrigsnævnets møde onsdag 19. marts forud for topmødet 20.-21. marts i Bryssel.

SANKTIONER VIL KOSTE JOB
Forsvarsmateriel står øverst på sanktionslisten, men økonomiske sanktioner kunne også omfatte handel generelt og dermed koste danske arbejdspladser.

– Vi skal også gøre os klart – det er jeg nødt til som statsminister og socialdemokrat – at økonomiske sanktioner er alvorligt, og det kan have betydning i Danmark også i form af arbejdspladser, understregede statsministeren.

– Jeg mener, at vi skal skærpe sanktionerne i forhold til Rusland, men vi kan ikke tillade os at være blinde for de konsekvenser, det også kan have, understregede statsministeren, sluttede Helle Thorning-Schmidt.

SF: HØJERE VE-MÅL VIL SÆNKE AFHÆNGIG AF RUSSISK GAS
Energi er i forvejen på EU-topmødets dagsorden i form af klimapakken med 2030-mål.

På europaudvalgets lukkede møde onsdag opfordrede energi- og klimaudvalgsformand Steen Gade (SF) Helle Thorning-Schmidt til at gøre en kæmpe indsats for at få sat Europas energisikkerhed på dagsordenen og skrevet en rapport inden juni-topmødet, oplyser han i en pressemeddelelse.

”Det er nemlig nødvendigt at få skabt forståelse for, at Europas sikkerhed og mulighed for at handle frit handler om at gøre sig meget mindre afhængig af energiimport fra Rusland og Mellemøsten,” skriver Steen Gade.

”Forudsigelserne fra Det Internationale Energiagentur, IEA, er, at EU bliver mere og mere afhængig af energiimport i de kommende år. Den udvikling skal ændres så hurtigt som overhovedet muligt,” fortsætter Steen Gade.

”Hvis EU vedtager et mål om 30 procent vedvarende energi i 2030 i stedet for de foreslåede 27 procent, vil EU’s import af russisk gas kunne reduceres med 26 procent! Dertil skal vi have bindende mål om massive energibesparelser,” slutter Steen Gade.

BARROSOS OPTAKT TIL TOPMØDETS ENERGIDEBAT
EU-kommissionsformand José Manuel Barrosos oplæg til topmødets energidebat er udspillet fra januar og tilhørende energiomkostningsanalyser.

”Det fremgår tydeligt af den faktuelle analyse, at en del af den pris, vi betaler for vores energi, bestemmes nationalt ved politiske beslutninger. Det er også tydeligt, at vores klimapolitik ikke i væsentlig grad påvirker de høje energiomkostninger i EU,” erklærer José Manuel Barroso.

RUSSISK TOLDCHIKANE
Rusland tager forskud på sanktionskrigen. De langvarige problemer med at acceptere TIR-lastbiler kulminerede foreløbigt onsdag 20. marts med, at Ruslands nordvestlige toldregion i Rusland ophører med at acceptere TIR-carnet på den finsk-russiske grænse, oplyser vognmandsorganisationen DTL på baggrund af en meddelelse fra den internationale transportorganisation IRU.

Det drejer sig om garantier for told. De russiske myndigheder kræver ekstra garantier for told i strid med TIR-konventionen, mener IRU, der er TIR-garant. Det samme mener EU-kommissionen.

Der har længe hersket en handelskrigslignende tilstand mellem Rusland og EU på transportområdet. I slutningen af november 2013 nedtrappede Rusland den handelspolitiske koldkrig efter EU’s topmøde i Vilnius med sine østpartnerlande, da Ukraine afslog at underskrive en associeringsaftale med EU.

IRU har tidligere indbragt sagen for FN’s skatteekspertkomité UNCE.

NORDISK RÅD AFLYSER BESØG I ARKTISK RUSLAND
Nordisk råd har aflyst en delegationsrejse til Murmansk på grund af Krimkrisen og sender i stedet formand og viceformand til de baltiske lande og Polen på hastigt arrangerede rejser, oplyser Nordisk Råd. (Dj/200314)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.