Bulc: Sæt gang i Femertunnel


Transportkommissæren advarer mod yderligere forsinkelser

Af Claus Djørup
Danmark risikerer at miste støtte til den faste Femer Bælt-forbindelse, hvis byggeriet forsinkes ud over 2020, når den indeværende bevillingsperiode udløber.

Transportkommissær Violeta Bulc brugte sit besøg i København fredag 9. september til at lægge pres på tyskerne. Det skete ved at udtrykke begejstring for den Faste Femer-forbindelse og lufte bekymring for, om byggeriet kommer for sent i gang i forhold til EU-bevillingen under TEN-T/CEF.

– Jeg forsikrede ministeren, at vi står fuldt bag projektet. Jeg opfordrede ham også til at sikre, at anlægssbyggeriet begynder inden for planperioden 2014-2020, dvs. vi bekræftede den finansielle støtte til projektet på næsten 600 millioner euro, udtaler Violeta Bulc til Fagpressebureauet.

Ministermøde i Kiel
Den slovenske EU-kommissærs formaning overbringes, når transportminister Hans Chr. Schmidt rejser til Kiel tirsdag 13. september for at mødes med sin slesvigholstenske kollega Reinhard Meyer.

– Kommissæren siger, at det er afgørende for tilskuddet, om vi er i gang. Jeg tror ikke, at der er en risiko for det, men vi er nødt til at være meget opmærksomme. Vi kan ikke holde til, at det overhovedet bliver senere, siger Hans Chr. Schmidt til Fagpressebureauet.

– Vi er i gang med at lave jernbane osv., men beløbet kan ikke rokeres rundt til ting i baglandet. Tyskerne er også i gang. De har afsat et tocifret milliardbeløb (i kroner, red.), siger Hans Chr. Schmidt.

– Det var Violeta Bulc glad for at høre. Hun håber og mener, at vi skal i gang så hurtigt som muligt. Jeg fortæller selvfølgelig om udfordrignerne – det tager tid med indsigelser. Jeg ved, at tyskerne gør hvad de kan, og de vil også gerne have det i gang, slutter Hans Chr. Schmidt.

Tyske investeringer
Den tyske infrastrukturplan Bundesverkehrswegeplan 2030 afsætter 13,2 milliarder kr. (1,77 mia. Euro) til vej- og baneinvesteirnger i Østholsten i forbindelse med Die Feste Fehmarnbeltquerung.

De slesvigholstenske miljømyndigheder har modtaget over 9000 indsigelser i den fornyede miljøgodkendelsesproces, skrev Lübecker Nachricten den 26. august, da høringsfristen udløb.

Tunnelmodstanderne i bl.a. NABU har på forhånd erklæret, at en endelig tysk miljøgodkendelse vil blive indbragt for en domstol.

Næste budgetramme er 2021-28
EU-bevillingen til 1. fase er på 600 millioner euro. Den falder bort, hvis der ikke tages hul på anvendelsen i den indeværende budgetperiode 2014-2020 efter princippet „use it or loose it“.

Det rummer altid en risiko, hvis støttetilsagn skal genbevilges. Bevillingen til 2. fase, der gælder den del af byggeriet, som falder i budgetrammeperioden 2021-28, er formelt ikke i hus.

Årets Femerbæltdage (Fehmarnbelt Days 2016) holdes på Hafen City University i Hamborg.

Femerselskabet har indgået kontrakter med entreprenører om tunnelbyggeriet, som kan gå i gang når som helst inden for de nærmeste år. Indvielsen er udskudt til omkring 2028. (Dj/100916)


© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.