Astrid Krag bøjer sig for snusflertal

Liberal Alliance: EU skal holde sig fra unges røg

Sundhedsministeren hev mandat hjem ved at opprioritere snus og bemyndigelser

Af Claus Djørup
Efter et par ugers tænke- og forhandlingspause havde sundhedsminister Astrid Krag (SF) rettet så meget ind efter flertallet uden om regeringen angående stramninger i tobaksvaredirektivet, at kun Liberal Alliance sagde nej.

Ordet ’afgørende’ er afgørende for flertallet. Astrid Krags tidligmandat forpligter hende til at lægge ”afgørende vægt” på snus og delegationsbeføjelser, dvs. at det kunne ende med et dansk nej, hvis det nationalt ikke kan tillades at sælge snus og bemyndigelserne til EU-kommissionen ikke minimeres.

Derimod forbliver mentolcigaretter i den almindelige vægtning uden et foranstillet ’afgørende’, selv om bl.a. EU-ordfører Lene Espersen (K) advarer mod at generere de mentolelskende polakker med et forbud mod den produkttype.

Mentolcigaretter er blevet et centralt emne, fordi EU-kommissionen gerne vil forbyde dem. Imidlertid siges halvdelen af cigaretforbruget i Polen at være med mentolsmag, og et forbud frygtes at føre til øget sortbørshandel.

Snus – en svensk undtagelse og mærkesag – har været solgt i Danmark i den seneste snes år på grund af en vildfarelse, indrømmer regeringen, efter at EU-kommissionen tog de første skridt til en traktatkrænkelsessag sidste år.

Mandatet kræver en lovliggørelse af det snussalg, som har været praktiseret i Danmark uanset EU-forbuddet. Folketinget er ved at behandle et lovforslag, der forbyder detailsalg af snus i løs vægt fra om godt et halvt år den 1. januar 2014.

Regeringen røg ind i et sjældent nederlag i europaudvalget onsdag 8. maj, da sundhedsministeren blev nægtet tidligmandat af alle ikke-regeringspartier til forhandlingerne om et nyt tobaksvaredirektiv.

PARADOKS
– Regeringen arbejder i folketingssalen for, at snus skal ned af hylderne, og i Bruxelles vil regeringen lægge afgørende vægt på, at den snus skal op på hylderne igen. Det kan være vanskeligt at forklare udadtil, sagde EU-ordfører Lykke Friis (V) om den juridisk-politiske kompleksitet.

– Dette EU-direktivforslag ændrer intet ved, at vi skal leve op til vore EU-retlige forpligtelser, replicerede Astrid Krag.

Tilbage står, om EU-retstilstanden ændres til sin tid ved vedtagelsen af det reviderede tobaksvaredirektiv.

LIBERAL ALLIANCE: EU SKAL BLANDE SIG UDEN OM UNGES RYGEVALG
– Tobaksdirektivet er stort set fra ende til anden opskriften på det, som EU ikke skal gøre, nemlig at regulere borgernes frie valg. Til forskel fra mange andre mener vi også, at unge mennesker skal have lov at træffe valg, sagde EU-ordfører Merete Riisager (LA).

– Det er jo en del af det at blive voksen, at man træffer selvstændige valg, så i den udstrækning, at man er myndig, bør man selvfølgelig også kunne vælge forskellige produkter. I og med, at der her ligger en ulovliggørelse af produkter, som er på linie med eller mindre sundhedsfarlige end almindelige cigaretter, virker det fuldstændig tosset set fra vores perspektiv, pointerede Merete Riisager.

Liberal Alliance anlagde i øvrigt den mest EU-kritiske linie i europaudvalget fredag 24. maj med nej til i alt tre af fem forhandlingsmandater, mens Dansk Folkeparti sagde nej to gange og Enhedslisten sagde ja til alle mandater. (Dj/260513)

Comments are closed.