Fire mandater til Annette Vilhelmsen


Tvungen udskiftning af revisorer efter 16 år

Af Claus Djørup
Indførelse af et rotationsprincip i revisionsbranchen møder stor kritik i folketinget, men erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) har dog opbakning til et irsk kompromisforslag, så en virksomhed kan beholde den samme revisor i 16 år.

EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) krævede tvungen rotation helt fjernet i revisorreglerne uanset forlængelsen: – Der går central viden tabt. Virksomheder skal have fri ret til frit at vælge revisor om det så er for hundrede år.

Følgelig sagde Dansk Folkeparti sammen med Liberal Alliance nej til det omfattende og komplicerede forslag.

Formålet med en åremålsgrænse for, hvor længe en virksomhed kan have samme revisor, er at forhindre, at der opstår alt for stor fortrolighed mellem revisionsvirksomheden og den reviderede virksomhed, lyder EU-kommissionens begrundelse.

EU-kommissionens oprindelige revisionsforslag om rotation efter seks år er udvandet til i alt 16 år i det irske EU-formandskabs kompromisforslag. Der ligger tillige forslag om 25 år.

REFORM AF STATSSTØTTEREGLER
DF og LA sagde også nej til en reform af statsstøttereglerne.

Pia Adelsteen (DF) vendte hun sig imod, at EU-kommissionen får ret til at udstede bøder i Danmark, og EU-ordfører Merete Riisager (LA) kunne ikke se, at udvidelse af statsstøtte fremmer vækst.

Nikolaj Villumsen (EL) balancerede på kanten af et nej til statsstøtteforslaget, men endte med ja, da han blev forsikret om, at nye ændringer skal omkring europaudvalget. Han var nervøs for, om kommissionen kunne finde på at skære i støtten til togtrafik.

Den såkaldte modernisering af statsstøttereglerne skal bidrage til vækst, arbejdspladser, grøn omstilling og konkurrenceevne samt øget budgetdisciplin og effektivere anvendelse af offentlige midler, altså mere for de samme penge.

Administrationen bliver nemmere og baseres på gruppefritagelsesforordningen, men det medfører ikke at der kan udbetales mere statsstøtte, opsummerede Annette Vilhelmsen.

SKIBSUDSTYR ER EN FØLSOM SAG
Alle otte partier sagde ja til Annette Vilhelmsen forhandlingsoplæg til et direktivforslag om skibsudstyr, hvor Annette Vilhelmsen fastholder den traditionelle kurs med at vogte over Danmarks betydende position i den internationale søfartsorganisation IMO.

Ved udformningen af EU-standarder og mærkningskrav til skibsudstyr skal EU holde sig til områder, hvor der ikke findes IMO-standarder, eftersom sådanne standarder og mærkninger kan have stor betydning for dansk skibsfarts og de maritime udstyrsproducenters konkurrenceevne, fastslår hun i politikernotatet.

OPHAVSRETSFORVALTNING PÅ TVÆRS AF COPYDAN OG KODA
Endelig fik Annette Vilhelmsen enstemmig opbakning til tidligmandatet angående forslaget til et såkaldt forvaltningsdirektiv for ophavsrettigheder. Her skal regeringen kæmpe for at bevare de danske aftale- og tvangslicensordninger. (Dj/260513)

Comments are closed.