Asbestdirektiv strammes før renoveringsbølge


Danske skyggeordførere kæmper for 100 gange strammere grænseværdi

Af Claus Djørup
Fire dage efter folketingsvalget, da landet befandt sig i et interregnum, fik Udenrigsministeriets embedsmænd i kommunikativ gedulgthed enstemmig opbakning til forhandlingsmandat om et nyt asbestdirektiv – i hvert fald meldte intet parti et nej-votum.

Danmark kan tilslutte sig det mest ambitiøse kompromisforslag om sænkelse af grænseværdien, der kan opnås enighed om, oplyste Peter Hummelgaard Thomsen (S) som forretningsminister i Beskæftigelsesministeriet, da Folketinget var sat to uger senere.

Tre danske EU-parlamentsmedlemmer meldte sig efter mandatgivningen – men stadig i det regeringsmæssige tomrum i november – med en kritik af, at forhandlingsmandatet koncentrerer sig om EU-kommissionens forslag og ignorerer EU-parlamentets mere ambitiøse tilgang.

EU-kommissionen fokuserer alene på grænseværdien, kritiserede Nikolaj Villumsen (GUE/NGL, EL), Marianne Vind (S&D, S) og Kira Peter-Hansen (Grønne, SF). De opfordrede det endnu ikke nedsatte europaudvalg til at sikre, at regeringen arbejder for en grundig revision af asbestdirektivet.

De foreslog, at regeringen lagde stor vægt på, at undtagelser fjernes, at der stilles krav om undersøgelser før renovering og nedrivning, certificering af målingsoperatører og en autorisationsordning for virksomheder, der håndterer fjernelsen af asbest.

Imidlertid kræver det et fornyet mandat, hvis forhandlingerne bevæger sig ud over EU-kommissionens forslag, og det har SVM-regeringen ikke taget initiativ til.

I første omgang blev det ikke særlig ambitiøst, når man spørger to danske forhandlere Nikolaj Villumsen og Marianne Vind, for de 27 ministre har strammet med en faktor 10 og ikke en faktor 100.

Den danske grænseværdi blev pr. 1. januar 2022 skærpet fra 0,1 fibre/cm3 til 0,003 fibre/cm3, altså 0,007 fibre/cm3 lavere end EU-forslaget, men syv gange højere end EU-parlamentets 2021-forslag. Den hollandske grænseværdi er 0,002 fibre/cm2 for erhvervsmæssig påvirkning.

Marianne Vind: Den franske hovedforhandler lytter ikke til flertallet. Foto: Fagpressen.eu

EP-flertal for laveste grænseværdi
EU-parlamentet vedtog 20. oktober 2021 en henstilling til EU-kommissionen, der indeholder en stramning af grænseværdien fra 0,1 til 0,001 fibre/cm3 (1000 fibre per kubikmeter). Enhedslistens EU-parlamentariker var mester for denne rapport om beskyttelse af arbejdstagere mod asbest.

Villumsen-betænkningen, som EU-parlamentet vedtog med temmelig stort flertal, omtales i Beskæftigelsesministeriets politikernotatet, men uden stillingstagen til en stramning med faktor 100.

Ministerrådet støtter mindre ambitiøs grænseværdi
Ministerrådets fælles holdning den 8. december fastholder EU-kommissionens forslag fra 28. september om en stramning til 0,01 fibre/cm3.

Så afventes EU-parlamentets holdning, som den liberale franskmand Véronique Trillet-Lenoir (Renaissance, Renew) skal samle flertal om arbejds- og socialudvalget, EMPL, den 1. marts. Hun er rapporteur/hovedforhandler og foreslår bl.a. certificeringskrav og forbud mod indkapsling af asbest. 

EP-rapportør svigter 2020-vedtagelse
Til de to skyggeordførere Nikolaj Villumsen og Marianne Vinds fortrydelse ser den franske rapporteur væk fra Villumsen-rapporten hvad angår grænseværdien, som det fremgår af deres fælles pressemeddelelse den 19. januar.

Véronique Trillet-Lenoir siger nemlig 0,01 fibre/cm3 ligesom EU-kommissionen og ministerrådet.

”Det er skuffende at se, at den franske chefforhandler ikke fra starten har lænet sig op af den grænseværdi, hele Europa-Parlamentet allerede én gang er blevet enige om. Det er tydeligt, hun ikke ville lytte til flertallet,” skrev Marianne Vind.

61 ændringsforslag
Nikolaj Villumsen har fremsat 61 ændringsforslag, som han samler i syv grupper:
1. Sænkelse af grænseværdien for asbest
2. Øgede uddannelseskrav
3. Opdatering af målemetoden for asbest
4. Fjernelse af undtagelser fra direktivet
5. Forbud mod indkapsling og forsegling af asbest
6. Certificering af virksomheder, der foretager asbest-arbejde
7. Obligatorisk screening for asbest forud for bygge- og renovationsarbejde

Klimarenoveringer sundhedstrussel for byggearbejdere
Asbest har været forbudt i EU siden 2005, men findes stadig i bygninger i et så store mængder, at asbestfibrene ifølge EU-kommissionen afstedkommer 78 pct. af arbejdsrelateret kræft.

Den høje andel andel er i fare for at stige yderligere de kommende år, for alle EU-lande er på vej ind i en renoveringsbølge som følge af nye EU-direktiver om bygningsenergi. 30 millioner bygninger skal renoveres frem til 2030.

– Renovering vil forbedre sundheden og levevilkårene for beboerne og gøre deres energiregninger lavere, men det vil samtidig øge risikoen for eksponering for asbest, navnlig for byggearbejdere, påpegede EU-arbejdskommissær Nicolas Schmit og EU-sundhedskommissær Stella Kyriakides ved fremlæggelsen den 28. september 2022.

– Det første skridt i en social retfærdig, grøn omstilling er at sørge for, at de, der udfører den, ikke dør af at lave den, siger Nicolaj Villumsen.

Dansk asbestplan
Samtlige daværende 12 folketingspartier aftalte 18. maj sidste år et dusin initiativer på asbestområdet.

Det omfatter forberedelse af en eventuel autorisationsordning, afdækning af uddannelsesbehov, registrering af asbestforekomster i Bygnings- og Boligregistret (BBR) og oplysninger om byggeaffald. (Dj/180223)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.