25 lande holder hånden over “Budapest Pride”

Bøssefestivalen i Budapest blev mødt med voldelige protester i de første år. Derfor holder fortrinsvis vestlige lande øje med afviklingen. (Skærmdump)

Danmark med i moralsk støtte til ungarsk LBGT-festival

Af Claus Djørup
En uges nonheteroseksuel filmfestuge i Ungarn – den 20. “Budapest Pride” – deler EU op i værdipolitisk vest og øst.

Blot to tidligere jerntæppelande, Slovenien og Letland, er med blandt 17 EU-lande i en fælleserklæring om respekt for den igangværende LGBT-festival, mens to vesteuropæiske lande – formandslandet Luxembourg og Cypern – er blandt de 10 ikke-underskrivere. Det 28. EU-land er ambassadernes værtsland Ungarn.

I alt 25 lande står bag den årlige erklæring. De otte sidste er USA, Canada, Australien, Brasilien, Israel, New Zealand samt EØS-landene Norge og Schweiz.

Erklæringen fra 3. juli er gengivet på USA’s ambassades netsted på engelsk og ungarsk. Den udtrykker støtte til de ungarske lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnedes (LGBT) miljøer og ret til fredelig virkeliggørelse af egen selvudfoldelse.

Den slutter med en forventning om, at ungarerne udviser respekt for de seksuelle mindretal og myndighederne hindrer ekstremister at forstyrre festivalen og den afsluttende march 11. juli.

Otte østeuropæiske lande melder pas
De 17 EU-lande er Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Holland, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Grækenland, Irland,< Malta, Portugal, Spanien, Østrig, Slovenien og Litauen. De 10 EU-lande, som ikke er medunderskrivere: Luxembourg, Cypern, Estland, Letland, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Bulgarien og Kroatien. EU-formandslandets fraværende signatur kan skyldes, at Budapest dækkes af ambassaden i Wien og ikke er blevet opsøgt, mener Gérard Philipps, som er Luxembourgs ambassadør til Sverige, Norge, Finland og Danmark. Luxembourg tolererer ikke diskrimination under nogen form og heller ikke på grund af seksuel orientering, understreger han. - Vi er et af de mest liberale lande i den henseende. Vi er et af de første EU-lande, som har godkendt ægteskab mellem mennesker af samme køn, siger Gérard Philipps. Hertugdømmets premierminister Xavier Bettel indgik i øvrigt homoægteskab i maj. Formandskabsprogram med demokratidialog
Luxembourgs arbejdsprogram for sit halve års EU-formandskab indeholder et afsnit om at konsolidere og fremme de grundlæggende, europæiske værdier. Formandslandet arbejder for, at EU kan tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention.

Uden at nævne lande lanceres et dialogbaseret initiativ om ‘rule of law’ og de principper, som EU-landene fastlagde i december 2014.

Flygtningehegn
Ungarn bringer jævnligt sig selv i et miskrediterende søgelys hos EU-partnerne for den illiberale politik.

Før EU-topmødet i slutningen af juni annoncerede premierminister Viktor Orbán (Fidesz), at Ungarn vil opføre et fire meter højt hegn langs grænsen til Serbien for at hindre flygtninge i at komme ind i landet.

Han har også luftet tanken om at genindføre dødsstraf, hvilket er i direkte modstrid med EU’s værdier. EU-kommissionen udsender jævnligt appeller til bl.a. Iran og USA om at genoverveje en given henrettelse eller indstille afsigelse af dødsdomme.

Viktor Orbáns hovedudfordrer er Jobbik langt længere til højre og ikke centrum-venstre partier.

Super mørkelægning
Samtidig hastevedtager regeringen kontroversielle stramninger i medie- og aktindsigtslovgivningen, der blev fremsat 26. juni og ifølge The Budapest Beacon vedtaget mandag 6. juli.

For det første vil Fidesz-regeringen indføre en beskyttelse af ophavsretsbelagt materiale fra regeringen, dvs. at bl.a. konsulentrapporter ikke er underlagt aktindsigt. Dernæst gøres det temmelig bekosteligt at få kopieret dokumenter, fremgår det af en artikel i “Hungarian Spectrum”.

OSCE’s mediekommissær Dunja Mijatović udsendte mandag 6. juli en opfordring til det ungarske parlament om at give alle interessenter en mulighed for at blive hørt, så lovgivningen støtter og ikke begrænser offentlighedens indsigt. (Dj/080715)

Oversætter Kristin Haulik har bidraget til artiklen.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.