Warszawa og Luxembourg kolliderer om EU-rettens forrang


EU-kommissionen rejser HBT-sager mod Ungarn og Polen

Af Claus Djørup
Det fyger med domme og nye sagsanlæg omkring Polen og Ungarn.

Onsdag 14. juli afsagde den polske forfatningsdomstol en dom, der fastslog, at EU-domstolens afgørelser ikke har forrang for den polske forfatning. Torsdag 15. juli kom EU-domstolens med den modsatte afgørelse. Samtidig åbner EU-kommissionen i alt tre sager om diskrimination af homoseksuelle, to mod Ungarn og en mod Polen.

Warszawa: EU overtræder Polens forfatning
Dommere i Warszawa og Luxembourg ligger i åben strid om EU-rettens forrang og herunder nationale dommeres ret til at stille præjudicielle spørgsmål.

EU-domstolens foreløbige kendelse om suspension af den polske dommerreform er uforenelig med den polske forfatning, resolverer mindst tre af de fem dommere under ledelse af Stanislaw Piotrowicz i forfatningstribunalets dom.

Parentetisk bemærket er han tidligere parlamentsmedlem og statssekretær samt officielt medlem af regeringspartiet PiS i 2016-2019.

– EU-domstolen er uden beføjelse til at foreskrive foreløbige forholdsregler vedrørende de polske domstoles organisatoriske struktur og funktion. Det uforeneligt med forfatningen for Republikken Polen. Dette anvendelsesområde er ikke dækket af princippet om forrang og direkte anvendelse, hedder det i tribunalets afgørelse.

– Den populistiske PiS-regering er fast besluttet på at trække Polen ud af EU i modstrid med, hvad det store flertal af polakker ønsker. Er der ikke nogen, som vil dem før det er for sent? lyder kommentaren fra det fremtrædende liberale EU-parlamentsmedlem fra Belgien, Guy Verhofstadt.

Luxembourg: Polen bryder med EU-principper
Torsdag kom EU-domstolens dom i samme sag om disciplinering af dommere, som EU-kommissionen havde anlagt mod Polen.

Her er nederlaget så eftertrykkeligt for Polen, at den lange dom ender med, at sagsøgte skal betale kommissionens sagsomkostninger.

– Det er en politisk kendelse, som er bestilt af EU-kommissionen. Den opdeler EU-medlemslande i gode og slemme. Det smager af kolonitænkning, siger justitsminister Zbigniew Ziobro (PiS) til Polskie Radio. Han er hovedarkitekt bag omkalfatringen af Polens domstole.

Sag om Ungarns homolov
Samtidig tager EU-kommissionen de indledende skridt til traktatkrænkelsessager mod Ungarn og Polen for de to medlemslandes behandling af homo-, bi- og transseksuelle, oplyser EU-kommissionen i en pressemeddelelse torsdag.

Den første sag vedrører den ny lov, som forbyder eller begrænser adgang for mindreårige (under 18 år) til indhold, der udbreder eller skildrer såkaldt ‘afvigelse fra egenidentitet svarende til køn ved fødslen, kønsændring eller homoseksualitet’.

Blandt kommissionens syv punkter er brud på et direktiv for audiovisuelle medier og e-handelsdirektivet.

Sag om Ungarns homofri klausul
Sag nr. 2 vedrører den ungarske forbrugermyndigheds krav om, at bogforlæggere skal garantere, at udgivelsen ikke omhandler ”adfærd der afviger fra traditionellle kønsroller”. Det betragter kommissionen på indskrænkning af ytringsfriheden, der bunder i diskrimination af seksuelle mindretal

Sag om LGBT-frie zoner i Polen
Den tredje sag vedrører de LGBT-frie zoner i Polen. [LGBT er en engelsk forkortelse for Laesbian, Gay, Bisexual and Transgender. På danske kunne det være HBT].

EU-kommissionen sag mod Polen om byråd og amtsråds erklæringer om LGBT-frie zoner grundes på, at den polske regering har svigtet sine forpligtelser ved ikke at svare fyldestgørelse på kommissionens spørgsmål om indhold og konsekvenser af disse regnbuefri zoner.

De to lande har to måneder til at svare på kommissionens optakt til stævning ved EU-domstolen.

Alt efter svarene kan det næste skridt være en begrundet udtalelse, som er sidste retsskridt inden en egentlig sag ved EU-domstolen. (Dj/160721)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.