Vognmænd foreslår direktiv for langturschauffører

Eksportchauffører bør have egen EU-lov med rettigheder og spilleregler. Det vil løfte den sociale standard for chauffører i hele Europa, mener ITD

Af Claus Djørup (Artiklen er fra Transportmagasinet)
ITD foreslår et chaufførdirektiv, der indeholder spilleregler for chauffører og vognmænd i international transport. Et sådant direktiv – EU-lov – kan regulere arbejdsretlige forhold uden at gå ind i selve overenskomsterne.

De nuværende regler om udstationering og social sikring for mobile arbejdstagere tager udgangspunkt i arbejdstagere, der er udstationeret i en længere periode i et andet EU-land ulig chauffører, som ofte krydser flere grænser på samme dag.

Man skal til Bryssel, hvis man vil hjælpe de østeuropæiske chauffører, der lever under kummerlige forhold på rastepladser, mener adm. dir. Jacob Chr. Nielsen, ITD.

– Chaufførjobbet reguleres af forskellige EU-regler, som ikke tager højde for de særlige forhold i transporterhvervet. En typisk eksportchauffør kan sagtens arbejde i flere lande inden for et døgn. Derfor foreslår ITD, at chauffører, der udfører arbejde i andre EU-lande end deres hjemland, omfattes af et samlet og målrettet EU-regelsæt, siger Jacob Chr. Nielsen.

IDÉOPLÆG
– Vi har lavet et idéoplæg til et samlet regelsæt på opfordring fra transportminister Henrik Dam Kristensens efter hans besøg hos os den 6. maj, fortsætter ITD’s direktør.

Oplægget er et bud på, hvordan man kan samle og skarpslibe de eksisterende EU-regler til et klart og tydeligt retsgrundlag for de internationale chauffører.

Udstationeringsdirektivet kan være model for et chaufførdirektiv, men det skal ikke være med udgangspunkt i værtslandet, fastslår Jacob Chr. Nielsen.

Udstationeringsdirektivet kan være model for et chaufførdirektiv, men det skal ikke være med udgangspunkt i værtslandet, for det skifter med timers mellemrum for en almindelig eksportchauffør, fastslår Jacob Chr. Nielsen.

OBLIGATORISK FORSIKRING
ITD lægger op til, at chaufføren altid medbringer dokumentation for, at han er dækket af en social sikringsordning i bopælslandet. En anden idé er, at vognmanden skal tegne en obligatorisk syge-, retshjælps- og advokatforsikring for chaufføren.

Videre kunne chaufførdirektivet indeholde et krav om ansættelseskontrakt på mindst to sprog (engelsk og bopælslandets sprog) og sikre en fast aflønning, der lever op til kravene i det land, chaufføren er bosat i. ITD foreslår også, at chaufføren skal have ret til skattefrie diæter til dækning af udgifter i de lande, som chaufføren udfører sit arbejde i.

BEDSTE METODE MOD DUMPING
ITD’s udspil nævner ret til ferie uden at foreslå et specifikt antal dage. Basale rettigheder som organisationsfrihed, ligestilling, sundhed og sikkerhed i arbejdet skal skrives ind i EU-regler for internationale chauffører. Endelig kunne et chaufførdirektiv opstille krav til uddannelse.

Et samlet EU-regelsæt for international transport er den bedste metode mod social dumping og unfair konkurrence, pointerer Jacob Chr. Nielsen: – Chauffører ville ikke få det bedre ved strammere cabotageregler.

POSITIV MINISTER
– Man kunne overveje at lave et egentligt chaufførdirektiv, for chaufførerne falder ved siden af stolen i alle værn for lønmodtagere, siger Henrik Dam Kristensen.

Idéen er temmelig ny, og han vil sammen med branchen finde ud af, hvad et sådant direktiv kunne indeholde, inden forslaget præsenteres for transportkommissær Siim Kallas. (Dj/300513)

Comments are closed.