Ungarsk-dansk samklang: Aldrig mere et 2015 (Opdat. II)

Péter Szijjártó og Kristian Jensen: Hverken Ungarn eller Danmark ønsker at opleve et nyt 2015 uden kontrol med migrantstrømmen. Foto: Fagpressen.eu

Péter Szijjártó: Ungarn forbliver medlem af EU

Af Claus Djørup
Ungarns regering under ledelse af Victor Orbán foranstalter en folkeafstemning i det tidlige efterår om EU’s migrantpolitik og fordeling af flygtninge. Vælgerne skal svare nej eller ja til påtvungen kolonisering, som spørgsmålet præsenteres i gadebilledet.

Bryssel skal have en besked, som de forstår dér, lyder budskabet på en stor gadeplakat.

En sådan folkeafstemning og kampagne og Fidesz-regeringens EU-fjendtlige retorik i almindelighed leder til spørgsmålet, om det er optakt til Ungarns udtræden af EU. Det afviser den ungarske udenrigsminister.

– Ungarns fremtid er i Den europæiske Union. Det er en fordel for Ungarn at være medlem af EU, og Ungarns medlemskab er ligeledes en fordel for EU. Vi behøver et stærkt EU, for uden et stærk europæisk union er der ikke et stærkt Ungarn, svarede udenrigs- og handelsminister Péter Szijjártó under sit besøg i København tirsdag 31. maj.

– Håndtering af migration vil have en signifikant betydning for Europa og Den europæiske Union. Befolkningen har ret til at træffe beslutning om det, fortsatte Péter Szijjártó.

Grænsehegn skal suppleres med nærområdehjælp
– Vi har ikke mure på grænsen, men hegn på vores Schengengrænse. Det forpligter at være medlem af Schengenområdet, så vi skal sikre, at grænsen kun krydses ved de officielle grænseovergange i åbningstiden, understregede den ungarske udenrigsminister.

– Mellem 8000 og 10.000 mennesker krydser grænsen illegalt om dagen, lød begrundelsen for pigtrådshegnet.

Det er dog blot initiativ nummer ét. Det skal følges op med finansiel assistance til tredjelande og aftaler med Libanon, Jordan og Iraks kurdiske region om flygtninge.

Utilladeligt med endnu et 2015
Péter Szijjártó og udenrigsminister Kristian Jensen er på linje i spørgsmålet om migranter bl.a. om behovet for aftaler med afrikanske og mellemøstlige lande om returnering af migranter.

– Vi har begge oplevet et 2015, som det er umuligt at forestille sig gentaget. Hverken Ungarn eller Danmark ønsker at opleve endnu et 2015 med hensyn til mangel på kontrol og antal mennesker, der søger asyl og er migranter, erklærede Kristian Jensen.

De nye redskaber er bl.a. EU’s aftale med Tyrkiet og aftaler med lande om at undlade at vinke migranter igennem.

Dansk Folkeparti roser grænseværn
– Ungarerne skal roses for at forsøge at leve op til deres pligt, nemlig at forsvare Schengens ydre grænser. Det er forargeligt, at de blev skældt ud for det, siger udenrigsnævnsformand Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

Péter Szijjártó mødtes tillige med et lille antal folketingsmedlemmer under sit besøg i København, hvor migration også var hovedemnet.

– Ungarerne er store tilhængere af Schengen, som imidlertid ikke fungerer. Péter Szijjártó vil gerne holde fast i Schengen og Dublin, men i øjeblikket er det umuligt at sige noget, siger Søren Espersen.

Han var i Ungarn i oktober og så på situationen ved grænsen: – Ungarerne gør et fantastisk stykke arbejde. Vi er imponeret af en mand, der forsøger at beskytte sine grænser og er kritisk over for de sanktioner, der skal fornyes i forhold til Rusland.

DF’s demokratikritik rettes mod EU

Søren Espersen vil ikke kritisere den ungarske flertalsregerings måde at forvalte magten.

– Det er Ungarns befolknings beslutning, og de har aldrig kritiseret, når vi haft afstemninger om euroen og retsforbeholdet. Hvis et flertal i befolkningen går ind for at ændre forfatningen, må man respektere det som en demokratisk institution, som EU hævder at være.

Uenige om kvotefordeling
Martin Lidegaard (R) er uenig med sin gode ven i Ungarn om vej og midler.

Med den danske eksudenrigsministers ord har de ret forskellige i holdninger til, om det er en god idé at lave en ny udgave af Dublinforordningen med en mere fair fordeling af flygtninge.

– Alle lande i Europa er enige om, at målet er stærkere ekstern grænsekontrol og en situation, hvor det ikke er menneskesmuglerne, som definerer, hvem der kan komme til Europas grænser – men der er en dyb uenighed om, hvordan vi kommer derhen og hvad der skal til, siger Martin Lidegaard.

– Der er jeg ikke på linje med Ungarn. Hvis man skal finde en fælles europæisk løsning, kommer alle lande til at bidrag – også Ungarn.

– Vi kommer til at sikre, at aftaler med tredjelande også respekterer fundamentale menneskelige rettigheder og konventioner, understreger Martin Lidegaard.

Fælles bekymring for politisering af nødhjælp
-Det var et interessant at høre hans position. Jeg har svært ved at forstå den. Det var der andre partier, der ikke havde, siger EU-ordfører Rasmus Nordqvist (AL) med et smil.

Péter Szijjártó og Rasmus Nordqvist er langt fra hinanden, så Alternativets europaordfører brugte tide på at høre, hvor de var enige. De fandt fælles fodslag i bekymringen for politisering af nødhjælp i Tyrkiet-aftalen.

Det drejer sig om kanaliseringen af penge fra EU’s humanitære fond ECHO til Tyrkiet som en politisk betaling for, at Tyrkiet tager flygtninge.

– Det er problematisk at blande en politisk aftale ind i den humanitære nødhjælp, som neutrale organisationer normalt får penge fra, siger Rasmus Nordqvist.

EU-ordfører Rasmus Nordqvist (AL) kritiserede Ungarns håndtering af flygtningesituationen.

– Det er det samme som med Danmark, hvor man tror, at man kan løse det på nationalt plan ved at lukke sine grænser og ikke tage sig af, hvad der sker ude omkring. Det er ikke måden at løse en fælles udfordring. Ungarn og integrationsminister Inger Støjberg (V) skulle finde en fælles håndtering, der indeholder fælles fordeling og ordentlige modtagecentre, siger Rasmus Nordqvist. (Dj/010616/040616)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.