Ufungerende ministre i EU

(Billederne er skærmdump fra folketingsweb)

Udvalgsformand: Ministres passivitet tjener ikke danske interesser

Af Claus Djørup
Det er blevet standard ved velkomsten af en fungerende minister i europaudvalget, at vedkommende med et smit tilføjer ”velfungerende”.

Imidlertid er der ikke meget at fungere for i disse uger for forretningsministeriets medlemmer, men grænsen for manøvrerummet er uklar. Grundloven siger blot i § 15, stk. 2, 3. pkt., at ”fungerende ministre kan i deres embede kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse.”

I det samme møde kan man opleve, at en minister erklærer, at hun end ikke må snakke politik med kolleger i korridoren i Bryssel og derfor lader sig repræsentere af EU-ambassadøren, mens en anden tager afsted af hensyn til sagens vigtighed.

Forvirret? I hvert fald vil europaudvalget forsøge at finde ud af reglerne efter flere tilfælde af holdningslammelse fredag 25. november, hvor der alene var orienterende punkter.

Kan ikke og må ikke svare
Vi kommer ind midt i en diskussion i forbindelse med Barcelona-målene for 2030 om forskoleundervisning og børnepasning.

– Vi står i den parlamentariske situation, at jeg er fungerende minister, og når hr. Jens Henrik Thulesen Dahl (DD) spørger, om regeringen vil genoverveje … det kræver, at der er en regering, så det er lidt svært for mig at svare på det spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på, det må jeg ikke svare på, erklærede undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

EU-ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl regnede med, at den fungerende minister ville argumentere for regeringens holdning i Bryssel og hvad der er siges i europaudvalget. Ellers kunne han ikke se et formål med mødet.

Mærkelig situation
– Ja, det er en mærkelig situation, når der er en fungerende regering og ikke en almindelig regering. Det er en underlig situation at forholde sig til noget, man ikke må forholde sig til, og udvalget skal forholde sig til noget, som regeringen ikke forholder sig til, medgav Pernille Rosenkrantz-Theil.

Siger ministeren ikke noget på mødet? spurgte Søren Bo Søndergaard (EL) og begyndte at læse op fra politikernotater om regeringens støtte til rådskonklusioner og sågar melding om, at regeringen vil deltage aktivt i drøftelserne.

Hvad kan man tillade sig at sige som fungerende minister? opsummerede europaudvalgsformand og EU-ordfører Kim Valentin (V) .

– Jeg har ufattelig kort erfaring med, hvordan en fungerende regering er, svarede Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun tilbød at oversende et papir fra Statsministeriet, der skal hjælpe ministre med at afklare spørgsmålet. I øvrigt deltager hun ikke i mødet, men er repræsenteret af EU-ambassadøren.

Gult kort til mediepolitisk forslag
En lignende diskussion udspandt sig med fungerende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), som i øvrigt har brugt sin nedgraderede status som forklaring på, at hun ikke kan rejse til fodbold-VM i Qatar.

En tredjedel af nationale parlamenter kan rejse et såkaldt gult kort ved at kræve, at EU-kommissionen genovervejer et forslag. Det vil flere partier – bl.a. Venstre og Enhedslisten – gerne tage initiativ til vedrørende forslaget om en fælles ramme for medietjenester i det indre marked (europæisk retsakt om mediefrihed)

Der er et tidspres, så Søren Bo Søndergaard (EL) spurgte, om Ane Halsboe-Jørgnesen ville benytte lejligheden på det kommende ministerrådsmøde til at drøfte et gult kort med andre lande.

Kim Valentin gik videre og anbefalede, at sagen blev lagt over i Europarådet, hvor han selv sidder i en komité vedrørende mediefrihed.

– Det behøver slet ikke være under TEUF 114, sagde Kim Valentin som Venstres EU-ordfører.

TEUF artikel 114 handler om harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger vedr. det indre markeds funktion.

Linjen afdæmpet af hensyn til ny regering
– Det er en særegen situation at have ufattelig mange holdninger til dette, hvis og såfremt jeg var minister i aktion. Et flertal i folketinget har bedt regeringen gå af, så det er jeg ikke. Derfor er linjen afdæmpet, for den skal være i respekt for, at om et øjeblik kan der være en regering, der mener noget andet, afparerede Ane Halsboe-Jørgensen om det statsretlige vakuum.

Det er begrænset, hvad vi kan og må tilkendegive på Danmarks vegne i den nuværende situation, tilføjede hun efter et par personlige bemærkninger om forslaget.

Hvad indeholder ”fungerende”
Kim Valentin lægger op til, at et folketingsflertal sender et gult kort uden om regeringen.

– Der er brug for, at vi rammer op hvad vi (europaudvalget/folketinget, red) kan, bebudede Kim Valentin og skabte et nyt ord – fungering. Han er bekymret for, at nogle danske interesser ikke bliver tjent ved, at fungerende ministre ikke siget noget.

Søren Bo Søndergaard undrede sig retorisk over, at europaudvalget overhovedet er blevet nedsat, før der er en regering, når den fungerende regering agerer som tilfældet.

– Man tager også stilling, hvis man ikke forholder sig til et gult kort, pointerede Søren Bo Søndergaard.

Søren Bo Søndergaard anmodede om en rapport om ministerrådsmødets behandling af forslaget, som kan bruges til at etablere alliancer om et gult kort.

[Redaktionel bemærkning: Det gule kort er et instrument for parlamenter, og europaudvalget og dets embedsmænd er ikke underkastet den samme handlingslammelse som regeringen. Et flertal for gult kort kunne såmænd godt omfatte Socialdemokratiet.]

For vigtigt til at blive væk
Fungerende udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) mødte op i europaudvalget med en anderledes aktiv holdning end undervisnings- og kulturministrene allerede i sin indledning.

– Jeg agter at deltage i mødet, fordi væsentligheden er ekstrem stor især på emnet Ukraine og også Afghanistan, fastslog Flemming Møller Mortensen om sit rådsmøde for udviklingsministre mandag 28. november.

-Det er rart at høre, at ministeren vil deltage aktivt i forhandlingerne, kvitterede Kim Valentin i formandsstolen. (Dj/281122)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.