Tværeuropæisk debat 21. oktober om velfærdsturisme på Christiansborg

EUROPAUDVALGET ER VÆRT FOR KRITISK SEMINAR OM FRI BEVÆGELIGHED OG NATIONALE VELFÆRDSORDNINGER
Af Claus Djørup
Mandag 21. oktober fyldes Landstingssalen med medlemmer fra EU-landes nationale parlamenter til en debat om velfærdsturisme og hvordan emnet kan løftes på EU-niveau.

Temamødet er udmøntning af idéen om klynger af medlemslande med de samme interesser (’cluster of interest’), som er udviklet i EU-udvalgsformænds arbejde omkring nationale parlamenter, oplyser europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen.

– Velfærdsturisme er en af de ting, som er kommet op i mange lande, og Tyskland, Storbritannien, Holland og Østrig har henvendt sig til kommissionen omkring misbrug af sociale ydelser (firlandebrevet fra begyndelsen af maj, red.). Sverige har også ytret interesse, siger Eva Kjer Hansen.

– Et er hvad vi kan gøre nationalt i forhold reglerne om hvornår man har ret til hvad, men måske kunne man blive skarpere på EU-niveau i forhold til, hvad den fri bevægelighed egentlig indebærer og hvilke rettigheder man tager med, fortsætter Eva Kjer Hansen.

”Fri bevægelighed og nationale velfærdsordninger” er overskriften på den uformelle workshop diskussionen vil blive holdt uden offentlig adgang. Oplægsholdere er en embedsmand fra EU-kommissionen samt to professorer.

OPTJENINGSPRINCIP UDHULES
SU, dagpenge, kontanthjælp og børneydelser er eksempler på uforudsete konsekvenser af den fri bevægelighed.

Eksempelvis kastede skatte- og socialministrene håndklædet i ringen i sommer vedrørende optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud. De gav EU-kommissionen ret i, at ved beregningen af optjent ret til disse ydelser skal opholdslandet medregne perioder, der er tilbagelagt efter en anden medlemsstats lovgivning.

Den hidtidige anvendelse af optjeningsprincippet kan ikke opretholdes, lød konklusionen.

Følgelig vil lovprogrammet 1. oktober indeholde lovforslag fra skatteminister Holger K. Nielsen (SF) og social- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF), der opbløder optjeningsprincippet for børneydelser efter EU-kommissionens anvisning.

Der ydes tillige en bagudvirkende service. Myndighederne vil forsøge at finde de sager frem, hvor der er givet EU-stridigt afslag på ydelser.

EU-stridige afslag på SU genoptages tilbage til 21. februar 2010 som følge af EU-domstolsafgørelser. (Dj/240913)

www
Folketingsnotat om adgang til sociale ydelser: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/euu/eu-note/47/1282284.pdf

Comments are closed.