Delegerede retsakter er en stopklods for ministre i europaudvalget

UKLARHED OM BEMYNDIGELSER UDSKYDER TRE EU-MANDATER

Af Claus Djørup
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) fik udskudt tre forhandlingsmandater, da europaudvalget fredag 20. september krævede klarhed om indholdet af gennemførelsesretsakter i tre teleforslag.

Han må vende tilbage med en detaljeret redegørelse for delegerede retsakter – bemyndigelser til EU-kommissionen – for at gå godkendt tidligmandater vedrørende forbrugerproduktsikkerhed, markedsovervågning af produkter og markedsføring af radioudstyr.

Det er i virkeligheden et tovtrækkeri med EU-kommissionen om hvem der bestemmer. Begrundelsen for bemyndigelser er hensigtsmæssighed, men den købes ikke uden videre af politikere, som gerne vil bevare deres indflydelse. Europaudvalget ønsker afdækket, om det er tekniske detaljer eller om der er politisk indhold i de delegerede retsakter.

– Delegerede retsakter betyder, at vi ikke kan gennemskue, hvor vidtgående et forslag egentlig er. Vi risikerer at give mandat på et grundlag, vi ikke rigtigt kender, hvis ministeren ikke kan redegøre for, hvad den delegerede retsakt kan indeholde. Vi har en række forslag med mange delegerede retsakter, dvs. det mindsker gennemsigtigheden af det, vi regulerer på EU-plan, siger europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V).

POLITIKERE SÆTTES UD AF SPILLET
Interessen for delegerede retsakter og større gennemskuelighed i EU-regulering er en generel tendens i EU, forklarer hun.

– Jeg hører flere og flere nævne det, men mere uformelt, for det er svært at få greb om. I tobaksvaredirektivet var der 16 delegerede retsakter, og fornemmelsen er, at antallet er udvidet og de er indholdsmæssigt bliver tungere, siger Eva Kjer Hansen.

– Det bliver problematisk, når det ikke bare er en teknisk detalje eller en grænseværdi, men de indholdsmæssigt betyder noget i forhold til lovfortolkningen. Så bliver parlamentarikerne sat ud af spillet, dvs. embedsværket kan udforme detaljerne. Vi ved jo, at essensen kan ligge i detaljen, og derfor er vi så bekymrede, slutter Eva Kjer Hansen.

Diskussionen om bemyndigelser kendes og fra den hjemlige lovgivning, når ministre foreslår at give sig selv beføjelser i lovforslag. (Dj/240913)

Comments are closed.