Tre klima- og energimandater

Rasmus Helveg Petersen: Det vil være en stor sejr, hvis vi kan komme op på 30 procent. Foto: Fagpressen.eu

RASMUS HELVEG PETERSEN: UREALISTISK MED EU-MÅL OVER 30 % VE I 2030

Af Claus Djørup
Regeringen ønsker EU-kommissionens udspil til VE-målsætning i 2030 forhøjet fra 27 til 30 procent, men klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) vil ikke bruge kræfter på at få den højere op, selv om han ønsker et mere ambitiøst mål.

– Det vil være en stor sejr for os, hvis vi kan komme op på 30 procent, fastslog Rasmus Helveg Petersen i europaudvalget fredag 28. februar.

Han anser det tilsvarende for urealistisk at få det fælles VE-mål fordelt på nationale målsætninger i en såkaldt byrdefordeling

De EU-venlige partier og Enhedslisten sørgede for den brede opbakning til forhandlingsmandaterne vedrørende EU-kommissionens forslag til 2030-mål, en landbrugsordningslignende CO2-reservebank fra 2021 samt ratifikation af overvågningsmekanismen for Kyotoprotokollens anden forpligtigelsesperiode, som er på klima- og energiministerrådsmøderne 3. og 4. marts.

DF: FOR STRAMT
Dansk Folkeparti sagde nej til alle tre mandater, mens Liberal Alliance sagde nej til de to første.

– Man øger CO2-reduktionsmålet yderligere. Det er en fordyrelse og belastning for husholdninger og erhvervslivet, sagde energiordfører Mikkel Dencker (DF)

– Danske virksomheders konkurrenceevne bliver ikke dårligere af 2030-pakken, svarede Rasmus Helveg Petersen.

SF: FOR SLAPTEU-ordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) ønskede ordet ”mindst” indføjet før 30 procent i mandatet vedr. VE-målet.

– Kvoteopstramningen er så svag som den overhovedet kan være. Jeg vil støtte alle mulige typer for opstramninger, supplerede klima- og energiordfører Steen Gade (SF).

– Jeg vil ikke sætte mig i vejen for, at regeringen prøver at forbedre noget, der er for lidt og for sent. Vi er ikke i nærheden af at sikre togradersmålsætningen, begrundede klima- og energiordfører Per Clausen (EL) sit ja til bl.a. opstramning af CO2-kvotesystemet.

Med henvisning til gartnerierne efterlyste fødevareordfører Erling Bonnesen (V) en vurdering i forhold til virksomhedernes belastning: – Tiden er ikke til at forringe konkurrenceevnen. (Dj/030314)

www
Regeringsnotat
EU-klimaministerrødsmødereferat
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.