Tre gmo-mandater

Denne majsmark er garanteret gmo-fri. GMO-afgrøder er kun tilladt i ni EU-lande, da 19 lande udnytter en undtagelse fra det indre såsædsmarked. Foto: Fagpressen.eu

Enhedslisten: Spanien smøler med gmo-undersøgelse

Af Claus Djørup
Et mindretal bestående af Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet og SF sagde nej til tre GMO-mandater i europaudvalget fredag 7. oktober. Med andre ord sagde V, S, DF, R og K ja.

Det drejer sig om markedsføring til dyrkning af frø af de genetisk modificerede majstyper Syngentas Bt11, DuPont Pioneers 1507 og Monsantos MON810. De kan dog ikke dyrkes herhjemme, fordi Danmark i lighed med 18 andre lande har en geografisk undtagelse, der tillader dyrkningsforbud.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen stemmer imod (det ligger i udtrykket ”lægge afgørende vægt på), medmindre afstandsgrænser i EU-forslagene tilpasses.

De tre forslag indeholder for korte isolationsafstande i forhold til henholdsvis DCE’s (Århus Universitet) og EU-fødevareautoriten EFSA’s vurderinger.

Den gmo-venlige Christina Egelunds (LA) nej skyldes uenighed om denne stramning. Hun vil ikke støtte et dansk nej på dette spørgsmål. I miljøudvalgets udtalelse er partiet ellers noteret for et ja til regeringens indstilling.

Christian Poll (AL) mener modsvarende, at afstandsgrænser ikke løser de grundlæggende problemer ved gmo.

Spanske landmænd klarer sig bedre uden gmo-afgrøder
Spanien har undladt en fornyet, grundigere vurdering siden 2010, anførte Søren Egge Rasmussen (EL) har undladt en fornyet vurdering siden 2010.

– Spanske Landmænd, der vælger konventionel drift uden gmo, har en bedre økonomi, konstaterede han på en studietur med miljøudvalget.

– Vi står med gmo-afgrøder, som ikke har en væsentlig fordel. Der ligger en opgave i at være med til at beskytte mod udbredt gmo-dyrkning i flere lande, begrundede Søren Egge Rasmussen sit nej.

Han støtter et dansk nej, men er imod et dansk ja til de tre gmo-forslag trods større sikkerhedsmargin.

De tre genmodificerede majsplanter er resistente over for majshalvmøl, som er et insekt, der ikke findes i Danmark, påpeger Søren Egge Rasmussen.

EP siger nej til alle gmo
EU-parlamentet stemte 5. og 6. oktober nej til de tre gmo-majs samt ansøgninger om genmodificerede sojøbønner og bomuld.

Imidlertid har EP ikke lovgivende kompetence på dette område, så med MEP Margrete Aukens (SF/Grønne) ord er der tale om ”en meget tydelig meningstilkendegivelse”. (Dj/101016)

www
Politikernotat
Miljøudvalgsudtalelse

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.