To armbøjninger om regeringens informationspligt

Eva Kjer Hansen i et uformelt øjeblik med Martin Lidegaard. Foto: Fagpressen.eu

BØRNECHECK OG SUBSIDIARITET UDLØSER MINIMINI SLAGSMÅL OM KOMPETENCE

Af Claus Djørup
Europaudvalget ønsker at blive regelmæssigt orienteret om EU-kommissionens såkaldte pilotskrivelser, der er forsvarsler for åbningsskrivelser.

Baggrunden er børnechecksagen, hvor regeringen ændrede praksis efter en pilothenvendelse, oplyser europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V). I forvejen får europaudvalget jævnligt lister over EU-domstolssager.

– På tilsvarende vis vil jeg bede om en oversigt over pilothenvendelser, så vi bedre kan følge med i, hvor der er diskussion mellem Danmark og EU-kommissionen omkring fortolkninger, siger Eva Kjer Hansen efter europaudvalgsmødet 8. maj.

Samme stund led regeringen et parlamentarisk nederlag i folketingssalen, da Enhedslisten gjorde fælles front med de fire borgerlige oppositionspartier og vedtog et beslutningsforslag (B60) om ”udbetaling af børne- og ungeydelser og børnetilskud i overensstemmelse med dansk lovgivning”.

SKOLERET FOR MANGLENDE ORIENTERING
Regeringen ved udenrigsminister Martin Lidegaard (R) fik tillige betydet i europaudvalget 8. maj, at udvalget også skal orienteres på forhånd om uformelle og uforpligtende drøftelser.

Anledningen var en såkaldt frokostdrøftelse under udenrigsministermødet den 18. marts om nærhedsprincippet og de nationale parlamenter, som Martin Lidegaard ikke havde nævnt over for europaudvalget den 14. marts.

Debatten foregik på grundlag af et såkaldt non-paper fra det græske EU-formandskab, som var affødt af den hollandske undersøgelse om subsidiaritet.

Netop det emne optager europaudvalget, som ønsker en europæisk diskussion og har sendt har sendt 23 forslag i høring hos de 27 øvrige EU-landes i alt cirka 40 kamre. Derfor trak Eva Kjer Hansen ham i samråd.

– Udenrigsministeren gav tilsagn om fremadrettet at være mere opmærksom på at orientere om disse uformelle drøftelser. Jeg troede, at vi havde en aftale om det, og jeg forventer, at hele regeringen fremadrettet vil være opmærksom på det, for ellers må vi skrive det ind i beretningen (om samarbejdet mellem regering og europaudvalg, red.), erklærer hun.

– Det vil være ærgerligt, hvis vi skal formalisere det og skrive det hele ned, hvad vi skal orienteres om. Her burde udenrigsministeren have tænkt på, at det er et vigtigt emne, slutter Eva Kjer Hansen.

DEBAT OM PRIORITETER FOR KOMMISSIONEN
Der ikke var tale om et punkt på ministerådsmødets dagsorden og drøftelsen var af en uforpligtende karakter, og i øvrigt optog Ukraine det meste af tiden, understregede Martin Lidegaard i udvalget.

Ministerfrokosten var desuden uden tilstedeværelse af embedsmænd, så han måtte grave i hukommelse og personlige noter for at genkalde, at der især var fokus på, om der fra ministerrådets side skulle gives en retningsangivelse for den kommende kommission.

DANSK STØTTE TIL HOLLANDSK INITIATIV
– Jeg ytrede støtte til det hollandske initiativ om at styrke debatten om EU’s prioriteringer og (kommissionsformand) Barrosos ‘statement’ om, at EU skal være stor på store ting og mindre på små.

– Desuden argumenterede jeg for, at dialogen mellem de nationale parlamenter og kommissionen burde styrkes , og at det samtid kunne være nyttigt at overveje nogle overordnede prioriteter, som den kommende kommission kunne lade sig inspirere af, oplyste Martin Lidegaard.

ENERGISIKKERHED OPLAGT PRIORITET

Han pegede på energisikkerhed som et konkret og oplagt emne at fokusere på i de kommende år.

– Den overordnede stemning blandt medlemslandene er, at der først og fremmest er behov for se på hvordan vi kan få et bedre EU – ikke et mindre, ikke et mere, men et bedre EU, sagde Martin Lidegaard og lagde op til uddybende snak i hans og europaudvalgets uformelle møde den 20. maj. (Dj/130514)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.