Svensk nærhedspolitik inspirerer nejpartier

Mandat til løsning af flernationale selvangivelseskollisioner

Af Claus Djørup
Finansminister Kristian Jensen (V) fik mandat til forslaget til et direktiv om bilæggelse af tvister om dobbeltbeskatning. Det skete dog uden Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som dannede par og sagde nej til alle tre mandater i europaudvalget fredag 19. maj.

Kenneth Kristensen Berth (DF) gjorde den svenske rigsdags nærhedskritik fra 14. december 2016 af EU-skatteforslaget til sin.

Riksdagen har flere gange underkendt EU-skatteforslag som stridende mod subsidiaritetsprincippet. I det aktuelle tilfælde tager Riksdagen udgangspunkt i, dobbeltbeskatningsoverenskomster og en tvistbilæggelseskonvention er mellemstatslige.

Søren B. Søndergaard (EL) begrundede sit nej med en generel modstand mod at overflytte afgørelser fra nationale domstole til voldgiftsafgørelser.

– En borger med indtægt på tværs af landegrænser risikerer at komme i klemme trods dobbeltbeskatningsoverenskomster. Her er der en frivillig mulighed for skatteyderen at få et problem afklaret ved en voldgift, som binder landenes skattemyndigheder, svarede Kristian Jensen.

En national domstols afgørelse ikke gælder ikke i det andet land, men skatteyderen vil tillige have mulighed for at gå til en national instans, hvis vedkommende ikke er tilfreds med voldgiftsafgørelsen, tilføjede finansministeren. (Dj/200517)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.