Opgør om populisme

DF: EU-resolution udskammer bestemte partier

Af Claus Djørup
Dansk Folkepartis europapolitiske førstemand tog et ophedet opgør med undervisningsminister Merete Riisager (LA) i europaudvalget fredag 19. maj om politisk korrekthed og EU’s bekæmpelse af populisme i en resolution om børn og unge.

– Hvis du udskifter populisme med liberalisme, så står der i rådskonklusionerne, at liberalisme skulle bekæmpes. Vil ministeren stemme for det? Det er udskamning af en bestemt gruppe bevægelser, som ikke repræsenterer det, som er comme il faut i europæisk sammenhæng, sagde Kenneth Kristensen Berth (DF).

– Indsigt i fagene er det bedste middel at danne sig holdninger på egen hånd, svarede Merete Riisager.

Det handler om et forslag med titlen ”Rådskonklusioner om ungdomsarbejdets rolle i at støtte unges udvikling af grundlæggende livsfærdigheder, der letter deres vellykkede overgang til voksenlivet, et aktivt medborgerskab og arbejdslivet”.

Den tiende af 11 opfordringer lyder: ”tage hensyn til den rolle, som internettet, sociale medier og digitalisering kan spille for at fremme solidaritet, politisk deltagelse og aktivt medborgerskab blandt unge og for at bekæmpe politisk fremmedgørelse, populisme, propaganda og radikalisering, der kan føre til voldelig ekstremisme.”

Dannelse eller frasortering
– Rådskonklusionerne legitimerer bekæmpelse af en vis gruppe af partier, som dybest set kun har det tilfælles, at det etablerede politiske system ikke kan lide dem. Hvilke konsekvenser vil regeringen drage af de rådskonklusioner, fortsatte Kenneth Kristensen Berth og nævnte bl.a. Lega Nord og Femstjernebevægelsen.

Rasmus Nordqvist (AL) intervenerede til fordel for forslaget: – Det handler om demokratisk dannelse og sociale medier. Populisme er hverken en ideologi eller et parti.

Søren Bo Søndergaard (EL) intervenerede imod forslaget: – Det er en reel diskussion om frasortering af de ukorrekte meninger. Ordet populisme er noget de pæne ved magten siger. Der er højre- og venstrepopulister, men skægt nok er der ikke midterpopulister.

Viden og frihed

– EU skal ikke bestemme, hvilke holdninger der er legitime for de unge mennesker at forholde sig til, men medlemslandene skal hver for sig lære vore unge mennesker, hvordan man får indsigt og historisk viden nok til at lave deres egne analyser og træffe deres egne valg, pointerede Merete Riisager.

Udvalgsformand Erik Christensen (S) konkluderede: – Populisme er nok ikke et velvalgt ord, når en lille flok som os kan have så forskellige holdninger til det. (Dj/200517)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.