Slovakiets præsident skuffet over hadsk kampagne

Slovakiet: Jo længere væk fra hovedstaden Bratislava (BA) i det sydvestlige hjørne, desto højere valgdeltagelse og ja-procenter. I det nordlige og østlige Slovakiet opfylder flere kommuner forfatningens krav om mindst 50 % fremmøde. Illustrationen er fra den officielle valgside


Passiv modernitet vandt over aktive homofober i folkeafstemning

Af Kristin Haulik
Slovakiets folkeafstemning den 7. februar om indskrænkning af homoseksuelles rettigheder gav bagslag for katolske og andre kristne borgergrupper samlet i AzR, Alliancen Værn om Familien, der indsamlede 400.000 underskrifter for at få afstemningen.

Fra tidligere tider er centraleuropæere vant til at læse mellem linjerne. Alle vidste, at det i virkeligheden drejede sig om at stigmatisere en ret lille befolkningsgruppe, som vælger at leve anderledes.

Det var en kampagne med hadske, usmagelige og injuriende bagtalelser om LGBT’ere, med synlige tegn på uvidenhed, godt krydret med fordomme og med en forudindtaget negativ holdning godt støttet af det katolske præsteskab, som søndag efter søndag prædikede for 3 x ja.

Resultatet blev et ja til de tre spørgsmål på stemmesedlen, men folkeafstemningen erklæres ugyldig, fordi stemmedeltagelsen ikke nåede over 50 procent.

Nej vandt ved at blive hjemme
Valgdeltagelsen var relativ høj i slovakisk sammenhæng med 21,4 procent, hvoraf omkring 19 af 20 stemte nej.

De tre spørgsmål:
1) Er De enig i, at intet andet samliv mellem mennesker end et forhold mellem en mand og en kvinde skal kunne benævnes som ægteskab?

2) Er De enig i, at et par eller grupper af samme køn ikke skal have mulighed for at adoptere og deraf følgende opdrage børn?

3) Er De enig i, at skoler ikke skal have krav på at børn deltager i seksualundervisning eller oplysning om eutanasi, såfremt deres forældre eller børnene alene ikke godkender undervisningens indhold?

Desillusioneret præsident
Debatten op til folkeafstemningen var usædvanlig barsk. Præsident Andrej Kiska erklærede to timer før valglokalerne lukkede, at han var skuffet og desillusioneret – ikke over resultatet, for det ville være en politisk kommentar – men over forløbet op til folkeafstemningen, der splittede familier, naboer og venner.

Han valgte i øvrigt ikke at hemmeligholde sit valg, som var ja-ja-nej.

Han havde måske håbet, at den slovakiske befolkning befandt sig nærmere vestlige demokratier med en debatform, hvor dialog er den bærende kraft. Det var enten-eller, sort eller hvidt.

Det paradoksale var, at stemmesedlen med fire spørgsmål, som AzR havde forfattet og som på præsidentens anmodning var blevet godkendt af forfatningsdomstolen, efter at spørgsmål nummer 4 var taget ud, ikke indeholdt begrebet LGBT eller ordene Lesba, Gay, Bisexual eller Transtender eller alternativ familieform.

Alternativ familieform med juridiske rettigheder som tilkommer heteroseksuelle ægtefæller, var indeholdt i spørgsmål 4 om rettigheder og forpligtelser for homoseksuelle viede/registrerede.

De fleste kender ikke homoseksuelle
Alligevel tog Andrej Kiska fat i det, som det i virkeligheden drejede sig om. Ifølge præsidenten havde samfundsdebatten vist, at mange ikke forstår de homoseksuelles minoritetsbekymringer og lidelser. Vi har skyld i at det er sådan, sagde han.

Præsident Kiska støttede samtidig ministerpræsident Robert Ficos udtalelse i parlamentet om, at det er regeringens pligt at lette de homoseksuelles situation.

Kiska udtalte, at han var villig til at lede en debat om emnet og være med til at løse problemet i fællesskab, såfremt regeringen og ministerpræsidenten mener, at det er nyttigt.

Robert Fico hurtige svar var, at man ikke har så travlt, da folkeafstemningen ikke forpligter regeringen til noget som helst.

I to år har regeringen arbejdet med en strategi for menneskerettigheder, der omfatter beskyttelse af partnere af samme køn.

Slovakiet er blevet moderne
Matus Kostolný, chefredaktør for det nye nyliberale dagblad Denník N, som har dækket folkeafstemningen udførligt, mener, at AzR gjorde sig selv en bjørnetjeneste ved at foranstalte folkeafstemningen.

“Oprindeligt skulle folkeafstemningen beskytte det traditionelle, konservative flertal i landet mod en lille gruppe mennesker med en anden orientering. Men Slovakiet er blevet mere moderne, og dette tema interesserer ikke Slovakiet. De tre spørgsmål stammer fra et andet århundrede,” slutter Matus Kostolný.

Familieforsker: Den traditionelle familie eksisterer ikke
Jarmila Fiadelfiová fra Instituttet for Familie og Arbejde er blandt de mange mennesker og fagfolk som sociologer, psykologer, demografer, kunstnere, teologer, præster og sexologer, som ytrede sig på de sociale medier.

– Der eksisterer ikke noget som traditionel familie, da der findes mange forskellige måder at leve på som familie. Familien har altid ændret sig med tiden, mener Jarmila Fiadelfiová, som forsker i familie, befolkningsudvikling, vold i hjemmet og kvindens stilling i samfundet.

På spørgsmålet om hvad hun mener om AzR’s holdning til, at en traditionel familie kun kan bestå af far og mor værende mand og kvinde og børn, svarer Jarmila Fiadelfiová, at hun ikke betragter Alliancen som værende en faglig sparringspartner. Hun tilføjer, at hun kun udtaler sig på baggrund af faglige studier.

Jarmila Fiadelfiová markerede ved sin manglende deltagelse ved folkeafstemningen en afvisning af politisk indblanding af religion i det personlige og politiske liv.

Amnesty: Ny åbenhed giver afsæt for offensiv
Amnesty Internationals Barbora Cernusakova byder resultatet velkommen, dvs. den manglende opbakning til folkeafstemningen:

Man bør udnytte den nye og åbne diskussionsform, som er opstået i forbindelse med folkeafstemningen, der vedrører lighed for loven, til at udarbejde progressive lovforslag vedrørende LGBT, erklærer hun.

Initiativtagerne fortsætter kampen mod homoseksuelle
AzR, Aliancia za Rodinu, ”Værn om familien”, takker de 944.674 vælgere for at møde op, for det er en sejr i nederlaget, at valgdeltagelsen lå langt over EU-parlamentsvalget.

Talsmanden Anton Chromík ville på optællingsnatten ikke indrømme AzR´s nederlag og kaldte folkeafstemningen for et eventyr, som styrker dem til at fortsætte kampen.

AzR giver ikke op og vil forsøge igen med en ny folkeafstemning og andre initiativer i kampen mod homoseksuelle.

En af de 892.719 ja-sigere, parlamentsmedlem Stefan Kuffa fra partiet Ol´aNO, ”Almindelige og Uafhængige Mennesker”, hvis bror er præst, siger, at han aldrig vil kunne velsigne sin søn, såfremt han sprang ud som homoseksuel. (kh/230215)

Kristin Haulik er oversætter med ungarsk-slovakisk baggrund.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.