S redder VE-mandat

Vedvarende energi er blevet så billig, at EU-landene diskuterer en forøgelse af 2030-målet fra 27 % til til 30 %. Foto: Fagpressen.eu

Klimapolitisk mål skærpet en anelse i vrangvilligt europaudvalg

Af Claus Djørup
Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik med hiv og sving sin forhandlingsposition angående et nyt VE-direktiv godkendt i europaudvalget fredag 15. december. Han skal foreløbig arbejde for at hæve EU’s VE-mål til 30 procent og ikke kun “op til 30 procent”.

Man kan også vende det om og sige, at Lilleholt holdt socialdemokraterne inde i den regeringsfähige varme i et tre et halvt kantet opgør om klimapolitik. Uden mandat ville Danmark nemlig styrke de modvillige i ministerrådet.

Dansk Folkepartis nej betød, at regeringen var i mindretal over for oppositionen, som ønsker et højere VE-mål i 2030.

Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej. De tre partier ønskede at dels udstyre Lilleholt med fleksibilitet til at arbejde aktivt for et højere tal en 30 procent sammen med EU-parlamentets flertal, dels pålægge ham at være positiv frem for ikke at hindre et højere mål.

Her skal lige indskydes, at et flertal ikke kan pålægge regeringen et forhandlingsmandat eller at omformulere et mandat. Initiativet skal alene komme fra ministeren. Den eneste sanktion er at trække sagen i folketingssalen.

Videre sidder udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i baghånd, da han har EU-koordinationen i sit ministerirum.

Kortvarigt mandat

Klima- og energiordfører Jens Joel Nielsen (S) leverede de afgørende stemmer ved at udstyre sit votum med forudsætninger om, at mandatet kun sigter på ministerrådsmødet mandag 18. december, og at ministeren vender tilbage til europaudvalget for at få et udbygget og smidigere mandat.

Det tog Lars Chr. Lilleholt til sig: – Jeg er helt med på, at jeg får et mandat til mandag. (…) Det er oplagt, at vi får en drøftelse igen af dette spørgsmål med hensyn til, hvordan vi lægger os.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) foreslog i øvrigt “i hvert fald 30 procent”, hvilket var mere end imødekommende end regeringens og vel især udenrigsministerens udgangspunkt.

S interesseret i forhandlingsduelig minister
Den klemte Lilleholts alternativ og eneste trumf var, at han i givet fald slet ikke kunne forhandle om et højere VE-mål end 27 procent.

Den socialdemokratiske ordfører ville derfor undgå en situation, hvor regeringen ikke fik et mandat. Uden mandat kan energiministeren ikke aktivt støtte arbejdet for at hæve målet på ministerrådsmødet mandag 18. september.

30 % VE i 2030 kan blive svært

– Vi giver ikke mandat til at stikke en kæp i hjulet, hvis der opstår nye muligheder. Hvis sandheden er, at den danske regering skal blive enig med sig selv for at vi kan komme længere op, så ved vi godt, at andre ting skal afklares først, sagde Jens Joels Nielsen med hentydning til skatte- og udlændingeforhandlingerne.

– Danmark vil ikke hindre et højere mål end 30 procent, hvis det kommer dertil. Det anser jeg ikke for realistisk på mandag, for der er en anden diskussion omkring dét bord end her, konstaterede Lilleholt.

Der er altså langtfra udsigt til enighed i denne omgang om VE-målet og slet ikke om EU-parlamentets udspil om 35 procent.

Kenneth Kristensen Berth (DF) forblev tavs. Han kunne have sagt ja og dermed tvinge Lilleholt til at forholde sig forholdsvis passiv på ministerrådsmødet mandag 18. december. De klimaskeptiske partier Liberal Alliance og Dansk Folkeparti udgør 50 af blå bloks 90 folketingsmedlemmer.

EU’s 30 % giver mindre end 50 % i Danmark

EU’s nuværende bindende 27 % VE-mål betyder ifølge fordelingsnøglen 44 % for Danmark. 30 EU-procenter betyder 49 % herhjemmee. På den anden side vurderer kommissionen, at priserne er faldet så meget, så % kan nås inden for 27 %-målets økonomiske ramme.

Danmark når 40 % i senest 2026 med de eksisterende beslutninger. De sidste 10 procent svarer til en ny havvindmøllepark årligt fra 2020 til 2030, fremhæver Lilleholt.

Med andre ord skal der en decimal på tallet 30, hvis EU skal leve op til det danske mål om 50 % VE i 2030.

Klimarådet anbefaler 55 %

Det vil ifølge Klimarådet kun koste 260 millioner kroner årligt at hæve det nationale VE-mål fra 50 til 55 %, pointerede Søren Egge Rasmussen (EL), altså 2,6 milliarder kroner i perioden 2020-2030 ved at øge indsatsen i el- og fjernvarmesektoren.

(Redaktionel tilføjelse: Klimarådet siger i sine anbefalinger fra 12. december, at det er bedre at bruge ressourcer på at omstille energiforbruget frem for at øge VE-andelen yderligere til 60 procent i 2030.)

Byrde eller chance
– Alle lande skal yde et fair bidrag, erklærede Lilleholt. Med det menes, at lande med høj VE-andel ikke bør pålægges ikke-omkostningseffektive krav om VE-udbygning i varmesektoren, samt at der ikke skal udstedes fribilletter.

– Den grønne omstilling og vores ambitioner om at hjælpe klimaet går i tæt hånd med vores interesser på erhvervsområdet. Danmark bliver nødt til at være i den gruppe lande, der arbejder for højere ambitioner, sagde Jens Joel Nielsen.

Han opfordrer regeringen til at skrue op for ambitionerne: – Ministeren må hjem og kigge på, hvordan mandatet kan tilpasses, så det står klart, at Danmark vil arbejde aktivt for at målsætningerne bliver så gode som mulige for klima og dansk erhvervsliv.

Lars Chr. Lilleholt oplyste, at han er positiv over for en frivillig åbning af støtteordninger til VE-anlæg i andre EU-lande. Kommissionen foreslår en obligatorisk åbning.

Øvrige mandater
Dansk Folkeparti og Enhedslisten var ene om nej til henholdsvis forordningsforslaget om energiunionsforvaltning og gasdirektivrevisionen.

Enhedslisten sagde som eneste parti nej til erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) primomandat angående et forordningsforslag om fri udveksling af andre data end personoplysninger. (Dj/181217)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.