Retssag mod EU om faste forbindelser

Blå kors på øen Femern symboliserer modstanden mod den faste forbindelse som her på færgeterminalen i Puttgarden. Foto: Fagpressen.eu

Nulrenten sikrer tunnelprojektets økonomi, selv om statsstøtten ophører efter 16 år på grund af EU-kommissær Margrethe Vestagers afgørelse for et år siden. EU’s begrænsninger lovfæstes, men staten prøver at vriste sig fri gennem en sag mod kommissionen ved EU-domstolen

Af Claus Djørup
Den faste Femerforbindelse bliver en pengemaskine, hvor tyskere og svenskere og øvrige europæiske brugere kommer til at hælde milliarder i den danske statskasse. Danske skatteydere og virksomheder kommer kun til at bidrage, hvis man kører igennem tunnelen.

Tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA) glæder sig til at bruge pengene på veje og jernbaner eller hvad man måtte ønske, hvilket også kunne være skattelettelser.

Overskuddet kunne blive endnu større, hvis Danmark vinder en sag ved EU-domstolen mod EU-kommissionen, der handler om definition af lovlig statsstøtte og begrænsninger for Femertunnelprojektets finansiering.

EU-kommissionen personificeret af konkurrencekommissær Margrethe Vestager har i en et år gammel afgørelse indsat nogle betingelser for Femer-projektet, som tilskrives Scandlines sejr ved EU-domstolen mod EU-kommissionen, som ellers vandt broderparten af dette retsopgør, som nærmer sig afslutningen ved domstolens 2. instans.

Markedsgørelse
Margrethe Vestager mener, at der skal sættes mere snævre grænser for statsstøtte til infrastrukturprojekter end tidligere. Hendes udgangspunkt er markedsgørelsen og kommerciel anvendelse af infrastruktur, dvs. brugerbetaling.

Benny Engelbrecht ser en glidebane for sig, hvor det bliver vanskeligere og dyrere at lave store infrastrukturprojekter som eksempelvis en Kattegatbro. Han vil have EU-dommernes ord for, at Femern A/S ikke udøver såkaldt økonomisk aktivitet, der er omfattet af EU’s statsstøtteregler.

Begrebet “økonomisk aktivitet” gør et infrastrukturprojekt til en almindelig virksomhed. Dermed er Femertunnelen en konkurrent på lige fod med andre rederier, hvis der ellers var konkurrence på Rødby-Puttgarden.

Minister bestemmer rabatter
Femern A/S fratages retten til at ændre og indføre rabatordninger på egen hånd. Det bliver transportministerens beføjelse. Formålet er at vise, at tunnelselskabet udøver myndighedsopgaver og følgelig ikke er omfattet af EU’s statsstøtteregler.

Det afviser Scandlines Danmark ApS i et kritisk høringssvar. Den foreslåede ændring er en omgåelse ifølge rederiet, som ikke vil ikke medføre, at Femern A/S ikke udøver økonomisk aktivitet.

Tre nye betingelser
– EU-domstolen har bekræftet, at offentlig finansiering af infrastrukturinvesteringsprojekter er underlagt EU’s statsstøtteregler, hvis infrastrukturen er tiltænkt kommerciel udnyttelse,” forklarede Margrethe Vestager efter afgørelsen fra 20. marts sidste år. Den er en opfølgning på en EU-dom i sager anlagt af rederier.

Hendes afgørelse angående Femern A/S har tre hovedelementer:
* Statsstøtten til må ikke overstige 69,3 mia. kr.
* Statsstøtten ophører efter det 16. driftsår
* Staten skal opkræve 2 pct. provision for statsgarantier og statslån i stedet for 0,15 pct.

Dansk sag mod Vestager
-Fra dansk side har vi grundlæggende svært ved at se, hvordan anlæg af en fast forbindelse med vej og bane under Femer Bælt kan være omfattet af EU’s statsstøtteregler, erklærede transportminister Benny Engelbrecht (S) ved førstebehandlingen af et lovforslag, som er fremtvunget af konkurrencekommissær Margrethe Vestagers reviderede afgørelse.

Enhedslisten stemmer blank (ja til forslaget, nej til projektet), men ellers stemmer hele Folketinget modvilligt ja i respekt for kommissionen, når lovforslaget tredjebehandles den 22. april.

Benny Engelbrecht og flertallet håber, at loven kan rulles tilbage om nogle år, når den danske stats sag mod EU-kommissionen afgøres i Luxembourg.

-I sagens natur kan der gå rigtig mange år, førend der blev afsagt en endelig dom i den sag, og derfor er vi her og nu nødt til at efterleve kommissionens statsstøtteafgørelse, siger Benny Engelbrecht.

Tyskland støtter Danmark
Tyskland, Belgien og Luxembourg støtter Danmark i retssagen, hvor dommen kan have vidererækkende betydning for både kommissionen og den danske regering, påpeger transportministeren.

-Spørgsmålet kan endvidere være af væsentlig relevans for andre danske eksisterende og fremtidige brugerbetalte infrastrukturprojekter, f.eks. en Kattegatforbindelse, skriver Benny Engelbrecht i en orientering til Folketinget.

Det vil alt andet lige betyde lidt billigere tunnelafgifter, hvis Danmark får medhold i Luxembourg i sagen om, hvorvidt anlæg af brugerbetalt offentlig infrastruktur er en økonomisk aktivitet i EU’s definition af statsstøtteregler.

Gældfri omkring år 2057
Det samlede Femer Bælt-projekt kan forventes at være gældfrit 28 år efter åbning, hvilket er otte år hurtigere end beregnet i 2017, meddelte Sund & Bælt i en ny analyse af tunnelprojektets økonomi, der indeholder den ny statsstøtteafgørelse.

Det skyldes, at Femern A/S aktuelt kan finansiere anlægsudgifterne med lån til en negativ realrente, forklarer Benny Engelbrecht.

Det beroliger transportordførerne, at EU-kommissionens bånd på projektets finansielle rammer ikke sår tvivl om projektets rentabilitet, selv om krav om en kortere tilbagebetalingstid vil øge kravet til indtægter.

Denne elementære konsekvens har transportordfører Hans Kristian Skibby (DF) øje for:

-Det er selvfølgelig ikke positivt, at det måske ender med en gennemsnitligt lidt dyrere finansiering, i og med at en statsprovision på 0,15 pct. ville have været bedre for projektets tilbagebetalingstid end en statsprovision på de 2 pct.

Kreativ stat
Denne provision ser Scandlines Danmark ApS som en omgåelse af kommissionens afgørelse, der hindrer udlodning fra Femern A/S, så længe projektet nyder statsstøtte.

“Det forekommer mildt sagt kreativt at omklassificere en planlagt og frivillig dividende fra Femern A/S til A/S Femern Landanlæg til nu at være en pålagt provision. (…) Hvis denne provision var gået direkte til den danske stat, havde det ikke været et problem, men nu forbliver denne ”omkostning” inden for de to selskaber A/S Femern Landanlæg og Femern A/S og dermed i Sund & Bælt koncernen via intern afregning,” skriver rederiet.

-Der betales ikke på en måde, der indebærer ny statsstøtte, svarer Benny Engelbrecht, der har sikret sig hos EU-kommissionen.

Snart dom i appelsag
Der er efterhånden mange retssager og domme omkring Femerprojektet i færgeselskabets Scandlines’ løbende opgør med den danske stat.

EU-domstolens 2. instans er i gang med at skrive dommen i den sag, som Scandlines og Stena Line anlagde mod EU-kommissionens godkendelse af statsstøtte i 2015.

Dommen ved 1. instans gav for lidt medvind til rederierne, så de har anket. Generaladvokatens forslag til dom i begyndelsen af marts er afvisning af begge parters appeller, altså stadfæstelse. (Dj/100421)

En kortere version af artiklen har været bragt på Transportmagasinet.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.