EU-koronapas med fast udløbsdato

Mandat til europæiske regler for vaccinepas

Af Claus Djørup
Det grønne certifikat skal bringes i anvendelse inden sommeren, så turistindustrien kan komme i gang, sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i europaudvalget tirsdag 6. april i forbindelse med rapportering om det seneste EU-topmøde.

– Jeg er helt ubekymret i forhold til koronapasset. Jeg ser det som et frihedsbrev. Børnene kan komme i skole og vi kan deltage i samfundslivet, men vi skal ikke have koronapas længere end nødvendigt i europæisk sammenhæng, erklærede Mette Frederiksen.

Dermed var tonen slået an, da udenrigsminister Jeppe Kofod (S) en halv time skulle have mandat til EU-kommissionens forslag om et digitalt vaccinepas.

Han forlod mødet med opbakning fra alle udvalgsmedlemmer bortset fra Dansk Folkeparti.

Enhedslistens opbakning blev sikret, fordi den nyeste kompromistekst indfører en slutdato (solnedgangsklausul) på 12 måneder. EU-kommissionen foreslår, at vaccinepasset gælder indtil WHO erklærer sundhedskrisen for overstået.

Teknisk overbygning
Lovteknisk er der to forslag for henholdsvis EU-borgere og personer fra tredjelande såsom Storbritannien, USA og Sydafrika, der bor eller opholder sig lovligt i EU.

I første omgang fokuseres på rejser internt i EU og Schengen-området, men løsningen bliver til sin tid også relevant for rejser til tredjelande. ”Det samarbejder vi med WHO om,” sagde Jeppe Kofod.

Forslaget til forordning for rammerne for det europæiske koronapas sigter på, at landenes koronapassystemer – attester for vaccination, test og restitution og immunitet over for covid-19-smitte (overstået infektion) – kan arbejde sammen. Jeppe Kofod kalder det en teknisk overbygning, så danske koronapas anerkendes i andre lande og vice versa.

Alle tre elementer skal indgå i vaccinepasset, så vaccination ikke bliver forudsætning for rejser. Det er af hensyn til børn og gravide og andre, som ikke kan vaccineres, samt ventende i vaccinekøen.

Ens isolationsregler
Princippet om ligebehandling indebærer, at en ophævelse af krav om isolation af vaccinerede gælder både danskere og personer fra andre EU-lande.

– Vaccinationspasset er ikke garanti for isolationsfri rejser, men et værktøj til at sikre, at man igen kan komme ud at rejse i Europa, siger Jeppe Kofod. Rejserestriktionerne er fortsat overladt til medlemslandene

EMA-godkendte vacciner
Landene forpligtes kun til at godkende vaccinationer med vacciner, der er godkendt af EU’s lægemiddelagentur EMA.

Det er op til de enkelte lande, om man vil anerkende vaccinationer med eksempelvis den russiske ”Sputnik V”, der endnu ikke er godkendt af EMA.

EU skal ikke fastsætte regler for, om det digitale grønne certifikat skal kunne anvendes i en indenrigskontekst såsom koncerter, som det hedder i politikernotatet.

Retsforbeholdet
Forslaget angående tredjelandsborgere bevægelsesfrihed med koronapas i Schengenområdet er omfattet af det danske retsforbehold. Det betyder, at Danmark kan tilslutte sig inden seks måneder på mellemstatsligt grundlag.

Alex Ahrendtsen (DF) voterede nej, fordi Jeppe Kofod ikke ville gøre sit forhandlingsmandat mere ultimativt hvad angår understregning af, at sundhedspolitik er national kompetence. Det skulle ske ved at tilføje ”afgørende” foran ”lægge vægt på”. (Dj/070421)

REGERINGEN OVERVEJER AT UDLÅNE OPLAGTE AZ-VACCINER

Af Claus Djørup
AstraZenecas vaccinedoser på Statens Serum Instituts fryselager kan tilgå andre lande, hvis den danske pause forlænges eller anvendelsen helt indstilles, når sundhedsmyndighederne fremlægger deres undersøgelse. Den ventes at ske den 15. april.

Det åbnede statsminister Mette Frederiksen for i europaudvalget tirsdag 6. april, da hun afrapporterede fra det virtuelle EU-topmøde 25.-26. marts.

Her bekræftede hun over for Ulla Tørnæs (V), at Danmark skal være villig til at låne ubenyttede vacciner ud til lande, der kan anvende vaccinerne hurtigere i stedet for doserne ligger og venter i lande, der af forskellige årsager ikke kan rulle dem lige så hurtigt ud.

– Jeg har selv rejst den tanke på rådsmødet. (…) Ideen om, at man kan låne ud, hvis man af den ene eller anden årsag ikke bruger vaccinerne, er rigtig, svarede Mette Frederiksen.

Det må også gøre sig gældende den anden vej, pointerede Mette Frederiksen med henvisning til, at Danmark selv har anmodet om at kunne låne ubenyttede vacciner. .

Statsministeren vil dog vente med et definitivt svar til efter den 15. april, når man kender myndighedsvurderingen af AstraZenecas vaccine mod covid-19.

På pressemødet den 25. marts lagde sundhedsstyrelsesdirektør Søren Brostrøm op til, at 65+-årige får AZ-vaccinen, da det sjældne sygdomsbillede kaldet HIT (Heparin-induceret thrombosis) ikke optræder i denne gruppe.

Siden har flere lande besluttet at forbeholde AZ-vaccinen til over 60-, 65- eller 70-årige.

Ved den lejlighed afviste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) at bytte eller handle med doserne, selv om andre lande kunne være interesseret. (Dj/070421)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.