Pensionspakke kommer vismænd i forkøbet

Uden pensionsinitiativ ville næste års offentlige underskud ligge over ØMU-tærskel

Af Claus Djørup
Regeringens anden omgang pensionsfrigivelser kommer vismændenes opskrivning af det offentlige underskud i forkøbet – eller efterlever nationalbankdirektørens formaning om luft til ubehagelige overraskelser.

Pensionsinitiativerne banker underskuddet under ØMU-grænsen på 3,0 procent af bruttonationsproduktet.

Vismændenes efterårsrapport (7. oktober), der indeholder et minus på 3,6 procent på næste år den offentlige saldo, var trykt og kendt af finansminister Bjarne Corydon (S) og økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R), da de holdt pressemøde i fredag 3. oktober om forlængelse af kapitalpensionsrabatten samt en tilsvarende ordning for 60-årige LD-kontohavere.

De to ministre regner med en forbedring af de offentlige finanser med 0,7 procent af bnp. De venter til regeringens egen juleprognose med at sætte tal på selv underskuddet, som daværende økonomiminister Margrethe Vestager satte lige til ØMU-kantens 3,0 procent i august.

Vismænd vil holde afstand til kanten

De økonomiske Råds formandskab anbefaler finanspolitiske opstramninger – dvs. besparelser eller øgede indtægter – for at holde os helt fri af ØMU-kanten ved 3 % for det faktiske underskud og dermed den om end lille risiko for en ny EU-henstilling.

Regeringen har med SF og Enhedslistens støtte valgt øgede indtægter på kort sigt ved en metode modsat tidligere tvangsopsparingsordninger fra dengang, betalingsbalancen var det økonomiske smertensbarn. Nu skal forbruget sættes i gang med nedsparing ansporet af en skatterabat.

Den konjunkturrensede saldo – den strukturelle saldo – holder sig under grænsen på en halv procent underskud næste år. Videre prognosticeres den faktiske saldo at holde sig under 3 %-tærsklen i 2016 med udsigt til at falde frem til 2020 og vende til et lille overskud.

Også vismændene skønnede for optimistisk
De økonomiske Råds formandskab nedjusterer vækstskønnet med ét procentpoint i forhold til maj, men det skal ikke få os til at gå i sort.

– Nedjusteringen af den forventede BNP-vækst i 2014 giver et overdrevet billede af, hvor meget konjunktursituationen er forværret. Grundlæggende er der en positiv udvikling i beskæftigelsen. Vi vurderer, at husholdninger og virksomheder har det økonomiske fundament, der kan danne grundlag for fremgang i dansk økonomi, skriver overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i en pressemeddelelse.

Først på vismændenes pressemøde tirsdag 7. oktober kl. 12 – samtidig med åbningstalen i folketingssalen – kan vismandskommentar forventes til regeringens initiativ for at skabe en stødpude.

Pensionsudpumpning i tråd med nationalbankanbefaling
Pensionsinitiativet kom dagen efter en fornyet formaning fra nationalbankdirektør Lars Rohde om, at regeringens kantkøring ikke giver rum for negative overraskelser.

– I et normalt konjunkturforløb bør man ikke gå til grænsen. Det levner heller ikke plads til at reagere, hvis der skulle komme et mere alvorligt tilbageslag, sagde Lars Rohde i en tale på Realkreditrådets årsmøde 2. oktober.

– I den nuværende konjunktursituation og med den aktuelle kapacitetssituation på arbejdsmarkedet ville en vis afstand til grænserne for budgetunderskuddene derfor så klart have været at foretrække, pointerede han i torsdags. (Dj/071014)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.