Parisaftalens tærskel flyttes til 1,6°C

FN-klimarapport 9. august med albuestød til regeringerne

Af Claus Djørup
En ændring af Parisaftalens tærskel på 1,5 grader til 1,6 grader er på skærmene i disse dage hos klimadiplomater og forskere i IPCC’ arbejdsgruppe 1. De sidder i et virtuelt konklave med centrum i Genève og arbejder på den næste FN-rapport om klodens klimatilstand.

Det er en kamp linje for linje om første del af ”Assessment Report 6” (AR6), der offentliggøres 9. august. Den konkrete rapport er et resumé til regeringerne kaldet SMP (Summary for Policymakers).

– Udgangspunktet (‘baseline’) ændres, og der er store muligheder for misforståelser, siger den britiske videnskabsjournalist og klimatænketankstifter Richard Black fra “Energy and Climate Intelligence Unit” (ECIU).

Parisaftalen fra 2015 har en målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og helst begrænse stigningen til 1,5 grader i forhold til 1850.

Flere historiske temperaturdata
Justeringen af 1,5°C-tærsklen til nominelt til 1,6°C skyldes forbedrede historiske data bl.a. om oceanernes opvarmning og polarregionerne, som UK Hadley Centre and University of East Anglia står for. Det nye datasæt hedder HadCRUT5.

Estimatet øges for opvarmningen siden den industrielle revolutions begyndelse. De forbedrede data fører til, at sandsynligheden for at nå 1,5 grader er næsten fordoblet i forhold til sidste års prognose, hedder det samstemmende hos de to vejrorganisationers pressemeddelelser den 27. maj, nemlig den globale meteorologiorganisation MWO og britiske Met Office.

50-50 for at undgå stigninger over 1,5°C
Klimaet er ikke blevet værre i den operation trods fremrykningen af de år, hvor den globale temperaturstigning svinger over 1,5 grader. Parisaftalens niveau på 1,5° svarer til 1,6° i det nye datasæt, vurderer Richard Black.

De 1,6 grader vil måske blive passeret om cirka 23 år ifølge en grafiske fremstilling fra det EU-støttede forskningsnetværk Constrain. Her passeres 1,5 grader i midten af 2030’erne. Her vurderes tillige, at der er 0,3 grader tilbage i klimabudgettet før 1,5°C nås.

Der er 50 pct. sandsynlighed for, at temperaturen topper i 2050, hvis man straks går i gang med en skarp reduktion af CO2-udledningen, der når nul i 2050 og fortsætter med negativ udledning (trækker CO2 ud af atmosfæren).

Klimastatus per ultimo 2020
FN’s klimapanel IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change”) kører i perioder, der kaldes assessment-perioder, og den 6. periode slutter om godt et år.
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/05/2020-AC6_en.pdf

Arbejdsgruppe 1 beskæftiger sig med det videnskabelige grundlag, og AR6 er første del af FN’s klimapanels næste hovedrapport.

Til februar og marts forventes rapporterne fra de to næste løsningsorienterede arbejdsgrupper om dels konsekvenser, tilpasning og sårbarhed, dels tilpasning til klimaændringerne. September næste år forventes konklusionsrapporten (synteserapporten).

Deadline for anvendt materiale er 1. januar 2021, så oversvømmelser i Tyskland, Storbritannien og Kina, skovbrande i Oregon, græsk temperaturrekord eller den ny rekordsmeltning fra Grønlands indlandsis er ikke med.

Der er også en arbejdsgruppe er en taskforce om landenes drivhusgasudledninger.

Klimakonsekvenser uddybes
Rapporten, der primært bygger videre på 30 års opsamlet viden, peger på, at menneskelig aktivitet har stor indflydelse på klimaet, oplyser IPCC-veteranen, professor Jens Hesselbjerg Christensen, Is-, Klima- og Geofysik ved Niels Bohr Instituttet, til fagpressebladet Ingeniøren.

– Denne gang har arbejdsgruppe 1 taget et væsentligt skridt og vist, hvad konsekvenserne af klimaforandringerne kan blive, altså hvor galt det kan gå. Nu er bolden så givet videre til beslutningstagerne, siger Jens Hesselbjerg Christensen til Ingeniøren.

Flere hedebølger og oversvømmelser i COP26-værtslandet
COP26-værtslandets nationale vejrtjeneste, Met Office, fastslår i en national 2020-status, at for første gang optræder varmetemperatur, solskinstimer og nedbør for første gang samlet blandt top-10. Storbritannien er blevet 0,9 grad varmere og 6 pct. vådere de seneste 30 år.

-Mange mennesker tror, at klimaforandringer er i fremtiden, men dette beviser, at klimaet allerede ændrer sig her i Storbritannien, opsummerer rapportens hovedforfatter, Mike Kendon, Met Office, situationen over for BBC.

Endnu større sikkerhed om klimaændringerne
Ved begyndelsen af det lukkede, igangværende to uger lange møde om AR6 arrangerede ”Clean Energy Wire” (CLEW) et webinar, hvor Richard Black analyserede, hvilke temaer den forestående rapport vil indeholde og ikke indeholde.

Man kan forvente en erklæring om den globale opvarmning, der udtaler sig med yderligere sikkerhed om klimaforandringerne. De foregåede fem AR’er begyndte i 1990 med stor tiltro til, at over halvdelen af drivhuseffekten skyldes CO2. I 2014 lød vurderingen, at det var yderst sandsynligt, at mere end en halvdelen af temperaturstigningen 1951-2010 skyldes menneskelig aktivitet.

Videre revideres og præciseres målestandarder.

Endelig og nok så afgørende vil AR6 estimere udledningen af drivhusgasser og hvornår man passerer Parisaftalens lave intervaltærskel.

Økonomi, tilpasning og bekæmpelse indgår ikke i AR6
Derimod skal man ikke kigge efter detaljerede opgørelser over konsekvenser og omkostninger, øsamfund og økosystemers sårbarhed, tilpasning samt muligheder og økonomi i CO2-reduktioner, for det ligger i de arbejdsgrupperne 2 og 3 til februar og marts.

Konsekvenser af COP26 eller fordeling af ansvar for bekæmpelse og finansiering mellem udviklings- og industrilande hører ikke til hos IPCC-rapporter, men politikernes opgave på COP26 i Glasgow, der begynder den 31. oktober og slutter tidligst den 12. november.

Mindre elastik i overfladetemperatur
En anden parameter, der hænger sammen med CO2-budgettet og 1,5 grader-tærsklen, får skåret yderværdierne af, så det bliver sværere at tale om henholdsvis en lunken klimaeffekt og dommedag ved 6 grader, bemærker Richard Black.

Gennem hele IPCC’ historie har man regnet med, at overfladetemperaturen stiger 1,5-4,5 grader ved fordobling af kuldioxidkoncentrationen i atmosfæren. Det interval står til at blive indsnævret til til 2,6-3,9 grader. Det centrale estimat er uændret 3 grader.

Sondring mellem kort- og langvarig drivhuseffekt
Metans opvarmningspotentiale (GWP, global warming potential) klinger hurtigt af efter 10 år, mens CO2 har en langsom henfaldstid, som det fremgår af den vedhæftede illustration.

Richard Black mener, at IPCC måske vil behandle metan og aerosoler (sodpartikler) blive behandlet samlet. Han referer til en norsk forskningsartikel om metan.

En graduering af de enkelte drivhusgassers GWP rummer kimen til optimisme, hvis man kan reducere metan.

45 % reduktion af metanudledningen i dette årti ville mindske opvarmningen med 0,3 grader i 2045, fordi metan derved kunne kompensere for den hastigt svindende kølingseffekt fra sodpartikler, der forsvinder ved lukning af kulkraftværker.

Richard Black påpeger, at de to menneskeskabte kilder til metanudledning er 1) landbrug og særligt køer og får og 2) den fossile energiindustri og ikke mindst lækager fra naturgas.

Møder for parlamentarikere
Den 8.-9. oktober arrangeres et møde i Rom for parlamentsmedlemmer, som arbejder med klima- og miljøpolitik.

Dernæst er den britiske parlamentarikerdelegation medvært for et møde den 7. november for parlamentarikere, der deltager i klimatopmødet i Glasgow.

Agroteknologisk forskerkonference
Umiddelbart før eller under offentliggørelserne af arbejdsgruppe 2- og 3-rapporter er
“DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug” vært ved en konference om klimaneutralt landbrug (ZEA, Zero Emission Agriculture) den 22.-24. februar 2022 i Hellerup. (Dj/010821)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.