Olieprisens styrtdyk giver lysere prognoser

Nationalbankdirektør Lars Rohde presser sit vækstskøn op takket noget nær halvering af olieprisen. Foto: Fagpressen.eu

Forskel på 18 dollar i to konjunkturvurderinger

Af Claus Djørup
Olieprisfaldet slår hårdt igennem i Nationalbankens prognose for 2015. Kvartalsoversigten onsdag 9. december har fået næsten hele styrtdykket med i olieprisen, hvilket giver ekstra 0,3 procentpoint på den økonomiske vækst i 2015, som den danske centralbank sætter til 1,7 procent.

Regeringsøkonomernes konjunkturprognose i Økonomisk Redegørelse torsdag 10. december havnede på 1,4 procent for 2015, hvilket i øvrigt er en nedjustering fra 2,0 % i august.

De to prognoser har ikke samme forudsætninger, så forskellen på 0,3 er et tilfælde, men en del skyldes regeringsøkonomernes forudsætning om en relativ højere oliepris og den praktiske afslutning på dataarbejdet i sidste måned.

Nationalbanken indregner en oliepris (Brent) på lidt over 70 dollar i begyndelsen af december eller 17-18 dollar/tønde lavere end regeringens skøn.

Økonomisk Redegørelses oliepris (Brent) baseres en lineær interpolation fra de aktuelle tre måneders futures-priser (gennemsnit af de 10 seneste dagsobservationer frem til 12. november) til Det Internationale Energiagenturs langsigtede skøn i World Energy Outlook fra november, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Metoden indebærer et årsgennemsnit på 88 dollar per tønde nordsøolie i 2015. I augustredegørelsen var det tilsvarende olieprisskøn 110,9 dollar per tønde i næste år.

I de mellemliggende godt tre måneder er dollar steget knap 8 procent, så olieprisfaldet på 21 procent i dollar er 15 procent i danske kroner.

OECD’s seneste prognose medio november regner med en oliepris på 85 dollar i 2015-16, så oliepris på 70 dollar vil isoleret set kunne øge bruttonationalproduktet med 0,4 procentpoint i de avancerede økonomier, oplyser Nationalbanken i kvartalsoversigten.
Energistyrelsens reviderede brændselsprisforudsætninger fra 9. december regner med en olieimportpris på 102,2 dollar/tønde i 2015.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke beregnet effekten af den lavere oliepris på de klimapolitiske mål.

Bloombergs seneste prisnoteringer ligger omkring 62 dollar/tønde for Brent og 58 dollar/tønde for almindelig råolie. (Dj/151214)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.
 

Comments are closed.