Nye Borgerlige: Drop EU’s klimastøtte

Peter Seier Christensen: Svaret på IPCC-rapporten er teknologi

Af Claus Djørup
Teknologien skal nok vinde kapløbet med de globale temperaturstigninger, mener Nye Borgerliges fremskridtsordfører. Virksomhederne vil udvikle teknologien, når de kan se en god forretning

Derfor ændrer IPCC-rapporten ikke noget for Peter Seier Christensen (NB) i forhold til den måde, problemerne skal løses på. Drivhusgasudledningen skal løses teknologisk og politikerne skal holde sig væk.

– Vi kan ikke gøre det ved sparevejen. Vi er nødt til at udvikle teknologi, så man kan få de fattige lande med. Vi har altid set, at når der er et problem, så er der inspirerede mennesker, der får gode ideer til at løse dem. Det kommer også til at ske her. Det er også nogle gigantiske markeder.

– Vi har stærke virksomheder og gode kompetencer i Danmark, fastslår Peter Seier Christensen fortrøstningsfuld. Han er kemiingeniør og har orlov fra Haldor Topsøe A/S, som er stærk inden for brintproduktion – elektrolyse og CO2-konvertering.

Ensartet CO2-afgift vil være katastrofe
Nye Borgerlige uden står uden for energi- og klimaforlig og indtager rollen som klimapolitisk opposition.

Han ønsker lavere selskabsskat frem for politikeres og EU’s omfordeling af virksomhedernes penge. Han er også durk imod en CO2-afgift.

– Det ville være katastrofalt for landbruget, hvis det blev pålagt en ensartet CO2- og metanafgift. Så ville dansk landbrug blive udslettet, så det går vi ikke ind for, siger han.

Videre ville nogle industrier blive ramt uforholdsmæssigt hårdt af en ensartet CO2-afgift.

– Hvis man nedlægger noget produktion i Danmark – det være landbrug eller cement – så flytter det bare til udlandet, hvor det formentlig vil udlede mere CO2 end i Danmark, og det giver ikke mening.

Grundforskning
Fradrag for grøn teknologiudvikling afvises også hos Nye Borgerlige, som ikke bryder sig om, at politikerne skal gætte, hvad der bliver fremtidens teknologi. Politikere kan ikke udpege hvilke områder, der får succes. Det må man overlade til erhvervslivet og konkurrencen.

– Vi kan godt bidrage med grundforskning på universiteterne, men udvikling af teknologier, produktudvikling, kommercialiseringen og demonstrationen af teknologier må ligge i det private erhvervsliv.

Grundlast med nye teknologier
– Vind og sol er ganske glimrende, men kun op til et vist niveau. Ellers skal man udvikle lagringsteknologi til overskudsstrøm, og den teknologi er ikke til rådighed i øjeblikket.

– Der skal være en grundlast, når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Den back-up kapacitet har tidligere været kulkraft, og nogle steder er det muligt med vandkraft eller kernekraft, men man kan ikke basere sig udelukkende på vind og sol.

– Mange er i gang med udvikling af teknologi, bl.a. af kernekraft. Det er et område med en interessant udvikling med nye, mindre og mobile anlæg. Der sker også udvikling med PtX og brint og elektrolyse osv. Det kan markedet håndtere som det er gjort tidligere.

Kina
Han kan heller ikke se nytten i at sætte høje CO2-mål for EU, for EU står kun for 9 pct. af verdens udledning, dvs. 91 pct. af udledningen foregår uden for EU og faktisk er stigende i mange lande.

– Hvad gør vi med Kina, som udleder 30 % af verdens CO2 i dag. Det nytter ikke, at vi i Danmark pålægger os selv store byrder, når der blot sker en voldsom vækst i udledningen i Kina. Det er et globalt problem. Vi bliver nødt til at udvikle teknologi, så et land som Kina også begynder at reducere deres udledning. De bygger stadig kulkraftværker i stor stil.

Eneste mulighed er teknologisk udvikling
Hvor alvorligt ser Peter Seier Christensen på IPCC’s scenarier?

– Det, der har været fremme i pressen om rapporten, er meget højrisiko og usandsynlige scenarier. IPCC har også mere realistiske scenarier. Jeg kan ikke sige andet end at vi bliver nødt til at få udviklet så meget teknologi som muligt.

– Der er ikke andre muligheder end at fikse det teknologisk. Hvad skulle det være? Hvis vi spiser mindre kød i Danmark … det får vi ikke bredt ud til fattige lande, hvor de ikke spiser særlig meget kød i dag. De vil spise mere kød, for de vil ikke undlade at øge deres levestandard, når de bliver rigere.

Lavere selskabsskat bedre end omfordeling via EU
Peter Seier Christensen imponeres ikke af EU’s fyrtårnsprojekt med batterier, da det er politisk indblanding i virksomhedernes udvikling og konkurrence.

– Nye Borgerlige vil gerne ud af EU, så vi skal ikke sende penge til EU for derefter at få dem tilbage. Det er bedre at sænke selskabsskatten, så virksomhederne kan bestemme i stedet for at blive opkrævet skat.

– Vi skal ikke have offentligt ansatte til at lave teknologiproduktudvikling. Der findes utallige forskellige typer og brændstof, man bruger til det, og der skal politikerne heller ikke pege på om det skal være det ene eller andet batteri eller måske noget helt tredje. Det kommer kun til at foregå ude i konkurrencen i det private erhvervsliv, slutter Peter Seier Christensen. (Dj/240821)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.