Nethandel øger pres på høj moms

Virksomhederne tilskyndes til at kaste sig over nethandel. Deres uden-landske kunder kan slippe med bopællandets momssats. Problemet for statskassen er danskeres udenlandske netkøb, som kan ske med salgslandets lavere moms ved at lade tredjemand foretage transporten. (Skærmdump)

Kritisk mandat til forslag om onlinehandel

Af Claus Djørup
Stigende nethandel vil dræne staten for momsindtægter, så længe momsen tilfalder salgslandet og ikke køberens land. Det er traditionel grænsehandel blot på internettet, hvor man ikke behøver at krydse grænsen fysisk.

Truslen mod forbrugsafgiften på 25 procent kom op i europaudvalget, da erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fik tidligmandater til to forslag i EU-kommissionens e-handelspakke fra den 25. maj.

„Forslaget kan medføre statsfinansielle konsekvenser i form af et reduceret dansk afgiftsprovenu,“ hedder det om det første forslag angående geoblokering.

Der er ingen fare, så længe momsen følger et forbrugslandsprincip, dvs. momsen betales der, hvor forbruget finder sted og med forbrugslandets momssats.

Imidlertid er det omvendt, når forbrugeren selv står for at arrangere transporten af en e-handlet vare. Så skal der betales moms i sælgers land med sælgerlandets momssats. Fidusen er altså at få varen transporteret af tredjemand.

”I det omfang, at forslaget medfører en stigning i e-handlen med leveringssted i salgslandet, vil det trække i retning af et mindreprovenu, idet Danmark har et højere moms- og afgiftstryk end de fleste øvrige EU lande,” skriver Troels Lund Poulsen i et svar til erhvervsudvalget.

Mere social dumping

– Vi har nok social dumping i Danmark ved hjælp af fysisk grænsehandel. Dette åbner endnu mere op for social dumping – elektronisk social dumping – i forhold til løn og arbejdsvilkår og også afgifter, sagde Søren Bo Søndergaard (EL).

– Vi etablerer et digebrud – tilstanden kan ikke rulles tilbage – og den handel vil kun blive større. Der vil komme et pres på de danske afgiftssatser. Hvor stor bliver regningen, spurgte Enhedslistens EU-ordfører.

Ingen nye momsregler i forslaget
Forslaget giver ikke yderligere mulighed for forretningsmodeller, hvor der drages fordel i forskellene i landenes momssatser, svarede Troels Lund Poulsen.

– Forslaget ændrer ikke på de gældende momsregler, men bestemmelserne i forslaget om salgspligt og udleveringspligt aktualiserer problemstillingen om, at der ikke skal betales dansk moms af varer købt i udlandet, som ikke leveres af sælgeren til Danmark, erklærede Troels Lund Poulsen.

– I Danmark har vi valgt at lægge os på det højeste niveau på alle områder herunder moms og afgifter. Det er måske ikke så smart på den lange bane i et internationaliseret, globaliseret samfund, at man insisterer at sælge de dyreste varer i hele verden, polemiserede EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V).

Momsen ventes at indbringe 193,2 milliarder kroner i år ifølge Finansministeriet prognose fra august. Det er en femtedel af samtlige skatter og afgifter.

Ens behandling hos netbutikker
Forslaget om geoblokering skal hindre, at onlinekunder behandles forskelligt, dvs. forbud mod at diskriminere efter nationalitet, bopæl og hjemsted. IP-adresser og betalingsmidler blokere eller begrænse adgangen til deres onlinegrænseflade

Geoblokering kan eksempelvis være omdirigering til en anden hjemmeside med højere priser. Undersider for specielle markedssegmenter vil være tilladt, men kunden skal aktivt tilvælge sådanne tilbudssider.

Imidlertid er regeringen imod salgspligt. Troels Lund Poulsen vil dog kun arbejde for at fjerne salgspligten og ikke gøre det til et ultimatum af forhandlingstaktiske grunde. Videre er han imod, hvis nogen foreslår en leveringspligt.

Han fik opbakning fra et flertal. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance med tilsammen 64 folketingsmedlemmer sagde nej.

Danske hjemmesider kan kun lukkes af danske domstole
Det andet forhandlingsmandat gælder en stramning af forordningen om medlemslandenes samarbejde om forbrugerbeskyttelse ved grænseoverskridende handel.

Overtrædelserne er steget i takt med nethandlen, konstaterer Troels Lund Poulsen. Det vil fortsat være det enkelte lands myndigheder, der er ansvarlig for håndhævelsen.

Troels Lund Poulsen overtrumfede en blød formulering i politikernotatet ved fastslå med henvisning til grundlovens § 77 om ytringsfrihed og censur, at kun danske domstole skal kunne lukke en dansk hjemmeside ned.

– Selvfølgelig lægger regeringen afgørende vægt på, at Danmark har mulighed for at opretholde danske domstolenes kompetence, bekræftede Troels Lund Poulsen til Enhedslistens tilfredsstillelse.

Kun DF og LA sagde nej til det andet mandat. (Dj/260916)

www Politikernotatet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.