Morten Helveg Petersen genvalgt som spidskandidat

”Nu skal Europa videre” hedder Morten Helveg Petersens bog. Selv vil han forblive i EU-parlamentet. Foto: Fagpressen.eu

Morten Helveg Petersen i manifestbog: klima, flygtninge, sikkerhed

Af Claus Djørup
MEP Morten Helveg Petersen (R) er nogenlunde sikker på genvalg, hvis Det radikale Venstre ellers kan holde sig større end Alternativet. De to partier indgår nemlig valgforbund ved valget til europaparlamentet den 26. maj.

Det radikale Venstres landsmøde (søndag 16. september) genudpegede ham som spidskandidat til EU-parlamentsvalget i et kampvalg med Karen Melchior.

Som optakt kom Morten Helveg Petersen en bog med titlen ”Nu skal Europa videre”.

– Den er mit bud på de forandringer og forbedringer, der skal være i EU for at løse de problemer, vi står overfor. På den ene side er den en hyldest til det europæiske samarbejde, på den anden ser den ret kritisk i forhold til behovet for reformer og behov for nye tiltag, siger den erklærede europæer.

– Vi kan ikke komme uden om fælles fordeling af flygtninge. Tre år efter, art flygtningesituationen stod på sit højeste, har vi ikke formået reelt at løse det.

– På klimaområdet taber vi kampen mod klimaforandringer, hvis vi ikke strammer op og gør det bedre, siger Morten Helveg Petersen.

Styrk dansk energidiplomati
Den nuværende danske regering prioriterer ikke den europæiske energiunion højt nok, skriver han.

Hans mest konkrete forslag er et ”styrket og strategisk samspil mellem det diplomatiske Danmark og relevante medlemmer af Europa-Parlamentet” om energi.

Videre anbefaler han en udvidelse af den danske repræsentation med to ekstra energi- og klimaattacheer samt to ekstra forsvarsrådgivere på ambassaderne i Berlin og Paris.

Morten Helveg Petersen er åbenlys utilfreds med den danske holdning om 1,00 % EU-budget af bruttonationalindkomst. Han sætter dog ikke tal for den rette størrelse, men taler om de store, grænseoverskridende udfordringer som klima, migration og indre og ydre sikkerhed.

Han foreslår videre, at EU får egne indtægter fra miljøafgifter på kul og plastic.

Benovede EP-delegationer
Bogen indeholder interviews – venlige samtaler – med kolleger fra ALDE, som er den liberale gruppe i EU-parlamentet. Det er ikke de mest kritiske interviews, men omhandler kritiske emner.

Hollænderen Marietje Schaake kritiserer EU-parlamentets delegationer for at være for turistede under deres besøg i Kina, hvor en handelsdelegation brugte tiden på at tale om Trump frem for at europæiske virksomheder ikke behandles godt nok, kinesernes overkapacitet og dumpning af prisen på stål.

MEP’erne bør være bedre forberedte og bruge møderne strategisk med højtstående medlemmer af kinesiske kommunistparti og andre indflydelsesrige personer, anbefaler hun.

Nedlæg globaliseringsfonden
Svenskeren Frederik Federley vil nedlægge EU’s globaliseringsfond, der træder til ved store virksomhedslukninger: – Den er ren sløseri med skatteborgernes penge.

Forskelle i synsmåder nord og syn illustreres af Frederik Federleys debat med sloveneren Ivo Vajgl om minimumsløn:

”Han sagde, at vi rige lande i norden vil holde de fattige lande på Balkan nede, så de ikke kommer op på samme niveau som os på lønnen. Jeg forsøgte at forklare ham, at det netop er, fordi vi ikke har en lovfæstet minimumsløn, at vi har højere lønninger.”

Polsk selvfølelse
Tjekken Pavel Telicka delagtiggør os i de fire visegradlandes forhold. Uanset hvad Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn vedtager, så bliver det aldrig implementeret. Polakkerne og ungarerne er først til at afvige.

”For mig er ungarerne ikke altid til at stole på, mens polakkerne har den der følelse af, at de er den regionale stormagt, så det tilkommer dem at gøre tingene på deres måde.”

EP-debatter mangler debat
Spanieren Carolina Punset konstaterer, at Spanien er et af de få lande, hvor de nationalistiske og populistiske bevægelser ikke vender sig imod Europa. Til gengæld er spaniere ved at blive sprogligt ekskluderet i autonome regioner.

Hun drømmer om mere dynamiske debatter i EU-parlamentets plenum: – Vi skal have fat i dynamikken fra de nationale parlamenter! (Dj/160918)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.