Medlemslande skubber flygtningeregning over på EU

Væmmelsen over et EU-logo var tydelig hos mødeleder Kenneth Kristensen Berth. “Jeg håber ikke, at det lugter for grimt, så vi ikke kan fortsætte mødet,” bemærkede Holger K. Nielsen med et blink i øjet. (Skærmdump fra Folketinget.dk)

EU-kompromis om finansiering af flygtningeaftale giver flere penge på ulandskonto

Af Claus Djørup
Der bliver flere penge til ulandsbistand eller flygtninge- og asyllantudgifter på ulandskontoen, men beløbet afklares først efter mødet i EU’s ambassadørforsmaling Coreper torsdag 19. april, når medlemslandene indgår et kompromis om finansieringen af anden omgang af flygtningeaftalen med Tyrkiet til 3 milliarder euro.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fik på et hasteindkaldt europaudvalgsmøde tirsdag 17. april mandat til at forhandle finansieringen.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej, dvs. flertallet udgøres af de tre regeringspartier samt Socialdemokratiet og Det radikale Venstre.

Den første fordelingsnøgle var én milliard kroner over EU-budgettet og 2 milliarder euro bilateralt fra landene. Det bilaterale bidrag til de næste 3 milliarder euro skal ned på det lavest mulige, hvis det står til Danmark.

– Så meget som muligt bør finansieres over EU-budgettet. Behovet for genopfyldning har været kendt længe, og det er det, vi har EU-budgettet til, erklærede Anders Samuelsen i overensstemmelse med Danmarks generelle budgetrestrikve linje.

Der er afsat 300 millioner kroner på finansloven til det danske bidrag, som altså bliver mindre end taget højde for.

Ulandsmidler
Danmarks bidrag er DAC’cet, dvs. indgår i bistanden til udviklingslande, bekræftede Anders Samuelsen over for Holger K. Nielsen (SF).

Udenrigsministeren forsikrede tillige, at de sparede penge skal anvendes inden for samme område. (DAC er OECD’s Development Assistance Committee, der definerer principper for bistandsudgifter).

Udenrigsministeren oplæste statistik for ankomster, der søger til Europa via Tyrkiet: 9429 hidtil i år, 41.000 sidste år, 182.000 i 2016 og 885.000 i 2015.

– Langt færre begiver sig mod Europa, fordi de ved, at der er en aftalem tilbagesendelse med Tyrkiet, konkluderede Anders Samuelsen.

– Vi har ikke fået noget ud af den aftale. Den lavere tilstrømning skyldes først og fremmest grænselukningen mellem Makedonien og Grækenland, pointerede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

Nikolaj Villumsen (EL) kritiserede, at man ikke engang ved, om de første 3 milliarder euro er brugt fornuftigt. 

Samråd og folketingsdebat
Anders Samuelsen ville kun diskutere finansiering og ikke aftalens gennemførelse. Han henviste til et kommende samråd den 15. maj og forespørgselsdebat den 31. maj om Tyrkiet-aftalen. 

Samrpådsspørgsmålet er stillet af Søren Bo Søndergaard (EL) og handler om økonomisk støtte til udstyr til det tyrkiske militærs pansrede køretøjer og overvågningsudstyr.

Forespørgslen er rejst af Alternativet og handler om finansiering af tyrkisk grænseværn på grænsen til Syrien.

Rasmus Nordqvist (AL) varmede op ved at erklære, at EU’s flygtningeaftale med Tyrkiet er støtte til deciderede brud på menneskerettighederne.  (Dj/170418)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.