Mandat til Marokko-aftale udvidet med S og R

UDENRIGSPOLITISK LOGIK Man kan ikke lave en fiskeriaftale med en besætter, for så vil Marokko bare vedblive med at holde Vestsahara besat, siger Christian Juhl (EL). Vestsahara er ikke et besat område; det er et ikke-selvstyrende område, svarer Anders Samuelsen (LA).

EU-dom indhegner forhandlinger om fiskeri ud for Vestsahara

Af Claus Djørup
Fiskeriminister Karen Ellemann (V) har opbakning fra Socialdemokratiet og Det radikale Venstre til forhandlingerne i EU om det reviderede forhandlingsdirektiv for EU-kommissionen angående fiskeriaftalen og den tilhørende partnerskabsaftale med Marokko, hvor 91,5 % handler om fiskeri ud for Vestsahara.

Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej ved forelæggelsen af mandatet i europaudvalget onsdag 11. april.

Det brede flertal kom i hus, da Karen Ellemann imødekom EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Det skete ved at skærpe en formulering, så hun lægger “afgørende” vægt på, at aftalen skal være til gavn for de berørte folk og efterleve den nylige afgørelse fra EU-domstolens om fiskeriaftalen.

EU-dom efter snævert tidligmandat
Den 19. januar fik Karen Ellemann et snævert tidligmandat, der alene havde Dansk Folkepartis opbakning foruden de tre regeringspartier, da samtlige partier i rød blok sagde nej.

Ved den lejlighed luftede regeringen for første gang interesse for kvoter til danske havfiskere i det område.

I mellemtiden har EU-domstolen afsagt en dom den 27. februar om Marokko-aftalen, hvor man skal holde tunge lige i munden. Aftalen er gyldig, eftersom den ikke omfatter Vestsahara.

Dommerne forholdt sig i modsætning til generaladvokatens oplæg ikke til, at over 90 procent af fiskeriet de facto foregår ud for Vestsahara. Hvis dette fiskeri var en del af aftalen, ville de have underkendt den, kan man forstå.

Aftale udvides provisorisk til Vestsahara
Danmark har sammen med Tyskland og Holland afgivet en erklæring om, at denne afgørelse skal respekteres.

– Aftalen skal komme den berørte befolkning til gode. Det er præciseret i forhandlingsdirektiverne, at kommissionen skal inddrages i såvel den geografiske som den sociale fordeling af de samfundsøkonomiske fordele, fastslog Karen Ellemann.

– Det er EU’s vurdering, at det er muligt at udvide det geografiske anvendelsesområde under visse betingelser. Der lægges op til, at en aftale er provisorisk, indtil der findes en løsning på den i FN-regi uafklarede situation for Vestsaharas status som ikke-selvstyrende område, erklærede fiskeriministeren.

Enhedslisten: EU fifler med folkeretten
Lokalbefolkningen i det okkuperede Vestsahara er i mange tilfælde tilflyttede marokkanere, bemærkede Christian Juhl (EL): – Hvordan vil I sikre, at man ikke fake forhandler med nogle marokkanere i stedet for den oprindelige befolkning.

– EU fifler med folkeretten. FN’s beslutninger om Vestsahara siger stjerneklart, at der skal forhandles (ikke kun konsultation, red.) med Polisario, og det skal være den oprindelige befolkning, der skal have gavn af den aftale, man måtte lave. Begge ting skal være opfyldt.

– Man kan ifølge folkeretten ikke lave en provisorisk aftale. Man kan ikke med en besætter lave en aftale om fiskeri, for så vil Marokko bare blive ved med at besætte Vestsahara, så længe de kan tjene penge på det, foreholdt Christian Juhl

Et ikke-selvstyrende område
– Vestsahara er ikke et besat område. Det er et ikke-selvstyrende område – det er definitionen på det område. Derfor er det ikke korrekt, at det er i strid med folkeretten at handle med varer og ressourcer fra et ikke-selvstyrende område, replicerede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i dobbeltsamrådet forinden selve mandatgivningen.

– Stater, der påtager sig ansvar for administrationen af ikke-selvstyrende områder, har ansvaret for at fremme området og indbyggernes velfærd. Det er FN-pagtens kapitel 11 artikel 73, fortsatte udenrigsministeren.

– Hvornår har FN givet Marokko mandat til at administrere Vestsahara og forhandles på deres vegne i noget som helst spørgsmål, lød Christian Juhls duplik.

– FN har ikke anerkendt Marokko som administrator af Vestsahara. Det er en af årsagerne til, at vi inddrager berørte parter og ikke kun taler med Marokko for at finde frem til den rigtige aftale, der tager hensyn til lokalbefolkningen, svarede Anders Samuelsen.

Det følger ikke af dommen, at Polisario har vetoret, understregede han.

Danmark angler efter kvoter
EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) fik på ny hendes tilsagn om, at hun vil signalere dansk interesse.

– Danmark har ikke kvoter under den nuværende protokol. De danske fiskeri- og erhvervsorganisationer har med henvisning til Brexit udtrykt ønske om, at Danmark i den kommende protokol også arbejder for – hvis det skulle blive nødvendigt – at der kan etableres danske fiskerimuligheder. Der er ikke aktuelle planer om dansk fiskeri ved Marokko, sagde Karen Ellemann.

Det handler primært om national interessevaretagelse, fastslog EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF), som ville sikre sig, at muligheden for danske kvoter ikke blev forpasset: – Agter ministeren at hejse flaget og sige, at det kan blive aktuelt for Danmark at få adgang til at fiske ud for Marokko/Vestsahara?

– Vi vil under forhandlingerne afsøge mulighederne for, at danske fiskere kan få kvoter i marokkansk farvand, men vi kommer ikke til på nuværende tidspunkt at bede om kvoter, erklærede hun om det danske signal.

Efter indgåelse en protokol vil kommissionen lave en forordning om medlemsstaters kvoter

-Det bliver også til gavn for de berørte folk i Danmark – nemlig danske fiskere, kvitterede Kenneth Kristensen Berth.

Flygtninge og stormagter
– Dansk interessevaretagelse er bl.a. at undgå 400.000 mennesker på flugt fra det område, kommenterede sagde Søren Bo Søndergaard (DF) med henvisning til en nylig artikel i Washington Post.

Rusland, Kina og andre lande kunne være interesserede i en fiskeriaftale med Marokko, hvis EU-aftalen ikke fornyes, påpegede Karen Ellemann i et svar til partifællen, EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V). (Dj/160418)

www
Europaudvalgsmødet 11. april 2018
Politikernotatet
Udenrigsministersvar 23. marts 2018 om tysk-hollandsk-dansk erklæring
EU-dom 27. februar 2018

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.