Mandat til ny type erhvervslån

Bred støtte til lån baseret på puljede aktiver

Af Claus Djørup
Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) kan sige ja i Bryssel til EU-kommissionens forslag om regulering af en type blandingslån kaldet sekuritisering, der minder om den slags lån, der udløste finanskrisen. Formålet er frigørelse af kapital til erhvervslån.

I den skriftlige forelæggelse har Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagt nej til mandatet vedrørende sekuritisering, der er et element i opbygningen af en kapitalunion.

Sekuritiserede obligationslån eller andre typer lån har sikkerhed i en pulje af aktiver, så risikoen ved udlån spredes fra kreditinstituttet til investorer, der køber værdipapirerne. Aktivpuljen kan f.eks. være en stor mængde lån til SMV’er (små og mellemstore virksomheder).

“Øget brug af sekuritisering vil kunne frigøre kapital til andre formål (f.eks. nye SMV-udlån) i kreditinstitutter, som udsteder sekuritiseringer,” forklarer finansministeren i det skriftlige oplæg forud for økonomi- og finansministermødet tirsdag 8. december.

Udstederen kan kun pulje ensartede aktiver i den enkelte sekuritisering – såkaldt ”true sale”-sekuritisering – for at kunne godkendes som STS (særligt simple, transparente og standardiserede
sekuritiseringer).

Kreditinstituttet og investorerne skal selv sikre sig, at kriterierne opfyldes. Sekuritiserede lån kræver ikke godkendelse af myndigheder eller certificering af en uafhængig tredjepart.

Mandatet til økofinmødet 8. december er det eneste, som er forelagt i forbindelse med det dagsordenstunge europaudvalgsmøde 4. december, der ikke blev indkaldt. Det blev omdannet til skriftlige forelæggelser. (Dj/071215)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.