Lech Walesa appellerer om EU-indgreb

EU-topmøde få dage før polsk dommerlov træder i kraft

Af Claus Djørup
Tre tidligere polske præsidenter med Lech Walesa i spidsen og andre fremtrædende polakker appellerer til EU-kommissionsformand Jean Claude Juncker og kommissionens næstformand Frans Timmermans om at gribe ind overfor Polens nedsmeltning af demokratiet.

Det skriver nyhedsbrevet Polennu.dk forud for ikrafttrædelsen af de omstridte love den 3. juli.

De to andre tidligere præsidenter er Alexander Kwasniewski og Bronislaw Komorowski. Blandt de 11 øvrige underskrivere er Radoslaw Sikorski, som var udenrigsminister 2007-14, og Zbigniew Bujak, Solidarnosc-aktivist.

Kun EU kan redde den demokratiske udvikling, skriver de om udviklingen siden kommunismens fald for 30 år siden.

Timmermans i Warszawa
Mandag 18. juni rejser Frans Timmermans til Warszawa for at mødes med premierminister Mateusz Morawiecki om den retsstatsbetænkelige domstolsreform, der tvangspensionerer dommere fem år før den nuværende fratrædelsesalder på 70 år.

Timmermans forsøger at få flere imødekommelser fra den polske regering. Der er ikke videre fremskridt siden en status i EU-udenrigsministrenes møde den 14. maj, oplyste Frans Timmermans i EU-parlaments debat om Polen den 13. juni .

Næste skridt i den såkaldte artikel 7-proceduren angående ‘rule of law’ er en høring af Polen.

Den polske regering sætter sin lid til, at Frans Timmermans ikke har udelt støtte i EU-kommissionen.

Polskie Radio citerer EU-parlamentsmedlem Ryszard Czarnecki (PiS) for, at Jean-Claude Juncker og den ny generalsekretær Martin Selmayr indtager en mere moderat holdning og ønsker at afslutte proceduren i modsætning til Timmermans.

Mandat i europaudvalget
Onsdag 20. juni beder udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) beder europaudvalget om forhandlingsmandat til håndtering af processen mod Polen. Ret usædvanligt vil udvalgets diskussion om dette mandat foregå bag lukkede døre.

EU’s udenrigsministre mødes 26. juni i Luxembourg om retsstatssituationen i Polen, som det hedder i Udenrigsministeriets politikernotat.

Det sker to dage før stats- og regeringschefernes topmøde i Bryssel den 28. juni, hvor den tidligere polske premierminister Donald Tusk sidder i formandsstolen.

Han kommer fra det liberale parti Borgerplatform, som er i opposition til det nuværende katolsk-nationale PiS under ledelse af Jaroslaw Kaczyński.

Samuelsen støtter Timmermans
Regeringen bakker aktivt op om EU-kommissionens dialog med Polen, hedder det i oplægget til europaudvalget.

”Regeringen bakker ligeledes op om, at man tager næste skridt i art. 7, stk. 1-proceduren og gennemfører en høring af Polen i Rådet,” erklærer Anders Samuelsens ministerium.

”Fra dansk side er det afgørende, at alle medlemslande lever op til EU’s grundlæggende værdier, herunder i forhold til retsstatsprincipper og demokrati.

EU’s grundlæggende værdier er afgørende for legitimiteten i samarbejdet mellem EU’s medlemsstater, herunder eksempelvis også troværdigheden i forhold til beslutninger om det indre marked samt den europæiske arrestordre,” slutter Udenrigsministeriet.

Mere end hver tredje højesteretsdommer udskiftes
Pensionsalderen nedsættes fra 70 år til 65 år for dommerne i den polske højesteret. Det betyder, at 31 ud af de nuværende 83 højesteretsdommere ikke kan fortsætte deres virke uden præsidentens tilladelse.

En sådan forkortelse af mandaterne for nuværende dommere ses af EU-kommissionen at være i strid med grundlæggende retsstatsprincipper om dommeres sikkerhed i ansættelsen, oplyser Anders Samuelsen i et svar til Kenneth Kristensen Berth (DF). Sidstnævnte mener, at EU skal blande sig udenom.

Kommissionen påpeger dog, at der ikke er noget til hinder for at nedsætte pensionsalderen for nye dommere, der måtte udpeges efter ikrafttrædelsen af den nye lov.

Videre fremhæver udenrigsministeren, at den polske regering har vedtaget omfattende ændringer til loven om Det Nationale Dommerråd, der ifølge bl.a. Venedig-Kommissionen betyder en markant politisering af dommerudpegningspanelet.

Trues med mindre EU-støtte
EU-kommissionens forslag til syvårigt budget 2021-2027 indeholder en retsstatsmekanisme, som ikke er udformet særligt detaljeret.

”De foreslåede nye instrumenter vil sætte EU i stand til at suspendere eller begrænse adgangen til EU-finansiering i et omfang, der står i rimeligt forhold til arten, alvorligheden og omfanget af de pågældende mangler for så vidt angår retsstatsprincippet,” hed det i kommissionens præsentation den 2. maj.

En sådan afgørelse skal vedtages af ministerrådet med kvalificeret flertal. (Dj/170618)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.