Lea Wermelin varskoer om ammoniakfejl

Regnefejl og mink skaber uvished om reduktion af ammoniak i målåret 2020

Af Claus Djørup
Universitet i Århus har fundet en fejl i modellen til beregning af udledningen af ammoniak fra husdyrproduktion, meddeler miljøminister Lea Wermelin (S).

Man får afvente fejlens størrelse i emissionsmodellen og konsekvensen. Universitetet er i gang med at gennemgå modellen.

Danmark har forpligtet sig til en reduktion på 24 procent fra 2005 til 2020 i henhold til NEC-direktivet.

Det mål lykkedes ikke helt, men dog tæt på – og dog alligevel, hvis minkaflivningen spiller ind

– Vi forventede – før fejlen blev opdaget – at have opnået en reduktion på 24,7 pct. i 2021. Dertil kommer effekten af de frivillige aftaler på 1,1 pct. i 2023, samt effekten af eventuelle klimatiltag. Afhængig af konsekvensen af fejlen kan det betyde en forsinkelse frem til 2023 før reduktionsmålet nås, skriver miljøministeren.

Hun henviser til, at i oktober kom et ekspertudvalg med en rapport med anbefalinger til, hvordan Danmark kunne komme i mål med forpligtelsen. Her var situationen med covid-19 hos mink og det efterfølgende forbud mod hold af mink i 2021 ikke med.

V-minister fik mandat til 21 procent eller minus 3 %
For fem et halvt år siden fik daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) et smalt mandat i europaudvalget den 27. november 2015 til forhandlingerne om revision af direktivet om luftkvalitet (NEC-direktivet) og forsøget på at nedsætte den forrige regerings indmeldte mål om 24 procent reduktion af ammoniakfordampningen.

Målet om 24 % ammoniakemissionsreduktion er indskrevet i Gøteborgprotokollen. De 16 procent var nået i 2015, og fremskrivningen lød på 21-23 procent i 2020. Eva Kjer Hansen ville forpligte sig til 21 procent, altså tre procentpoint mindre end det mål, som daværende miljøminister Ida Auken (dengang SF) meldte ind.

Minkaflivning sparer milliard til reduktion af ammoniak
Med aflivningen af alle mink i bur overopfylder Danmark med ét slag målet for reduktion af ammoniak, skrev Nordtinget.dk den 20. november.

Mink udledte 4300 ton ammoniak sidste år ifølge et estimat fra universitetet i Århus, hvilket er knap 2000 ton mere, end hvad Danmark mangler at reducere ifølge sine EU-forpligtelser.

Reduktionen i ammoniakudledning vil spare samfundet for næsten en milliard kroner årligt, udtalte seniorrådgiver Thyge Nygaard. Danmarks Naturfredningsforening, til Nordtinget.dk. Han har siddet med i det NEC-udvalg (National Emissions Ceilings, nationale emissionslofter), som miljøminister Lea Wermelin nedsatte i januar 2020. (Dj/130521)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.