Koronapakke med lån og kreditter for 540 mia. euro

Også pressemøder i EU foregår via videolink med mangelfuld teknik. (Skærmdump)

Hængeparti om finansiering af Covid-19-pakken overlades til EU-topmøde

Af Claus Djørup
Efter 16 en halv times videomøder over tre dage blev EU’s finansministre enige sent onsdag 9. april om en hjælpepakke på over 4000 milliarder kroner – to gange Danmarks bruttonationalprodukt – til imødegåelse af den økonomiske recession i kølvandet på pandemien.

Gennembruddet om pakken med over en halv billion euro blev sikret, da Italien og Holland blev enige, skriver det østrigske medie Kurier. De to lande repræsenterer yderpunkterne for og imod en fælles finanspolitik.

Eurogruppens 19 medlemmer med samt de øvrige otte EU-landes aftale er uden deciderede ‘eurobonds’, som ni lande med Frankrig, Italien og Spanien i spidsen foreslår.

Fælles støtte med begrænset risiko
Nok undgår Tyskland, Holland, Danmark og andre nordeuropæiske lande fælles statsobligationer og dermed fælles finanspolitik, men der indføres låne- og støtteordninger, hvor de enkelte lande på den ene eller anden hæfter med garantier svarende til deres EU-vægt.

”Vi er klar med en fælles støtte til de europæiske økonomier, virksomheder og arbejdspladser. Det gælder tiltag via EU-budgettet, den Europæiske Investeringsbank, en ny genopretningsfond, eurolandenes lånefond ESM og helt konkret f.eks. EU-lån til lande, der har svært ved selv at finansiere lønkompensationsordninger,” erklærer finansminister Nicolai Wammen (S) i sin pressemeddelelse.

Det store hængeparti er netop finansieringen af en ny genopretningsfond, der sendes videre til EU’s stats- og regeringschefers næste topmøde formentlig inden to uger.

”Det Europæiske Råd (EU-topmødet, red.) vil skulle afklare de juridiske og praktiske aspekter ved fonden, herunder relationen til EU-budgettet samt finansieringskilder,” oplyser Nicolai Wammen.

EU-koronapakken med nye fonde
Hovedelementerne i Covid-19-pakken er ifølge Finansministeriet:
1) En garantifond i regi af Den Europæiske Investeringsbank, som skal understøtte finansiering til især små- og mellemstore virksomheder for ca. 1500 mia. kr. (200 mia. euro)

2) Et EU-instrument til støtte af nationale lønkompensationsordninger og visse sundhedsrelaterede tiltag på samlet op til ca. 750 milliarder kr. (100 mia. euro). Ordningen forkortes SURE for ”Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency”.

3) En genopretningsfond, som skal støtte genopretningen af europæisk økonomi via støtte til EU-budgetprogrammer.

4) Adgang til lån fra eurolandenes fælles lånefond (ESM) for i alt 2 pct. af eurolandenes BNP (ca. 1800 mia. kr./240 mia. euro) på visse betingelser.

5) Den næste flerårige finansielle ramme (MFF 2021-2027) vil skulle afspejle krisens konsekvenser.

6) Omfattende nationale finanspolitiske tiltag hos EU-landene for at få økonomierne så skånsomt gennem krisen som muligt.

7) Den Europæiske Centralbank har lanceret et stort program for opkøb af obligationer.

8) Det er blevet muligt for medlemslandene at bruge de resterende strukturfondsmidler i EU’s budget (ca. 275 mia. kr.) på COVID-19 tiltag.

9) Godt 20 mia. kr. er afsat på EU’s budget i 2020 til bl.a. transport og opkøb af medicinsk udstyr, felthospitaler og ekstra sundhedspersonale.
(Dj/100420)

www
Fagpresseartikel om finansministerens mandat fra europaudvalget
EU-finansministrenes gennemgang af Covid-19-pakken
ØMU-formand (eurogruppen), Portugals finansminister Mário Cetenos fremlæggelse af Covid-19-pakken

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.