Klimafiskal debat i europaudvalget

Nicolai Wammen: Klimamuskler forudsætter sund økonomi

Af Claus Djørup
Den grønne omstilling er ikke et argument for at slække på den finanspolitiske omhu, tværtom. Styr på pengesagerne er en forudsætning for en maksimal indsats for den grønne omstilling, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Forslag om underskudsfinansiering af klimaprojekter i en ”Green New Deal” i lighed med Franklin D. Roosevelts jobskabende ”New Deal” er ikke hans kop urtete.

Den klimafiskale debat boblede op i europaudvalget fredag 7. februar, da Nicolai Wammen forelagde EU-kommissionens årlige strategi for bæredygtig vækst samt en evaluering fra 5. februar af EU’s regler for økonomisk politik, der behandles på økonomi- og finansministerrådsmødet (økofin/ecofin) den 18. februar.

Alternativet: Lemp finanspolitikken
– Man er nødt til at se på vækst- og stabilitetspagten i forhold til den store omstilling, som vi skal i gang med. Det vil kræve kæmpe investeringer. Er ministeren enig i, at man er nødt til at løsne finanspolitikken i forhold til målrettede investeringer? sagde Rasmus Nordqvist (AL).

– En af de måder, man kan sikre en stærk klimaindsats og det grønne i øvrigt, er ved at have nogle stærke økonomier. Hvis der ikke er styr på pengene, så er der også færre penge at bruge på det grønne, svarede finansministeren.

EU-kommissionens negative iagttagelser i evalueringen er aftagende vækst- og reformtempo siden statsgælds- eller finanskrisen. I nogle lande kan finanspolitikken tilmed forstærke frem for dæmpe konjunkturerne, og ofte prioriteres kortsigtet forbrug over langsigtede investeringer, opsummerede finansministeren

– En god økonomistyring er ikke nødvendigvis i modsætning med at prioritere klimaindsatsen. En række lande i EU er udfordret af meget store budgetunderskud. Det er fornuftigt fortsat at arbejde for, at der er styr på økonomierne rundt om i EU, sådan at der også bliver kræfter til den grønne indsats, siger Nicolai Wammen.

Ungdomsarbejdsløshed
– Spørgsmålet er, hvordan man skaber stærke økonomier, når man har en ekstrem ungdomsarbejdsløshed og et stort underskud på handelsbalancen. Jeg vil opfordre til at prøve til at se hvordan vi kan skabe grundlaget for, at de store investeringer i energiinfrastruktur og vedvarende energi osv. kan bruges aktivt af nogle lande til at få gang i jobskabelsen, sagde Rasmus Nordqvist.

– Jeg anfægter ikke, at lande, der er ramt af høj arbejdsløshed og store økonomiske problemer, har sværere vilkår, når man skal satse på den grønne omstilling. Det ændrer bare ikke på, at helt grundlæggende er det fornuftigt at alle lande arbejder hen imod at have styr på finanserne – og når man har det, har man også bedre rum til at kunne lave grøn omstilling, replicerede Nicolai Wammen.

– Danmark støtter, at den ny EU-kommissionsformand, Ursula von der Leyen, sætter sig i spidsen for at bruge flere muskler på at skabe en indsats mod klimaforandringerne og for en positiv grøn omstilling, pointerer han.

Nicolai Wammen slår på, at mindst 25 procent og gerne mere af EU’s næste syvårige budget skal bruges til grøn omstilling: -Det er det aller vigtigste bidrag, som vi kan give.

MANDAT TIL DECHARGE
Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede imod, da finansminister Nicolai Wammen fik europaudvalgets opbakning til at godkende EU-kommissionens gennemførelse af EU-budgettet for 2018. Den sandsynlige fejlrate sættes til 2,6 procent. Det er 0,2 procentpoint mere end året før.

Den substantielle forelæggelse skete 24. januar ved fungerende finansminister, skatteminister Morten Bødskov (S). Her opfordrede EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) regeringen til at afvise at give decharge, fordi det ikke længere går i den rigtige retning.

Jens Rohde (R) indtog ifølge hans egne ord en mere nuanceret stilling. Som EU-parlamentsmedlem sad han med forskning (Horizon-programmet), hvor det største problem var bureaukrati – ‘red tape’.

– Fejlraten stiger, når man gør det mere smidigt. Det er en ‘Catch 22’, sagde Jens Rohde. Han ønsker dels større beføjelser til EU’s antisvindelenhed OLAF for at komme den deciderede svindel til livs, dels øge digitaliseringen af EU’s administration. (Dj/120220)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.