Ja fra Enhedslisten til et af fem mandater

Digitalt marked, indrejsekontrol, chaufføruddannelse, pakkepost, luftfarts-CO2

Af Claus Djørup
Fire partier afgav i alt 10 nej’er til fem mandater i europaudvalget fredag 2. juni. Enhedslisten toppede med fire, Alternativet stod for tre, DF for to og SF for et enkelt.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fik opbakning til et forslag til EU-kommissionens forslag om aftaler vedrørende levering af digitalt indhold, som indeholder en bindingsperiode på 12 måneder. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet sagde nej.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) fik nej fra Enhedslisten og Alternativet til forslaget om et nyt EU-rejseinformations- og tilladelsessystem ETIAS. Rasmus Nordqvists (AL) nej skyldes risiko for at stigmatisere mennesker med smitsomme sygdomme, selv om WHO’s liste er grundlaget, samt klagesystemet.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) fik to mandater. Enhedslisten sagde nej til forslaget om uddannelseskrav til gods- og buschauffører, som undtager primære erhvervs kørsel med bl.a. landbrugsredskaber. Søren Bo Søndergaard (EL) mener, at ansatte på eksempelvis gartnerier skal have uddannelse eller kurser ligesom almindelige erhvervschauffører for deres egen sikkerheds skyld.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet sagde nej til forslaget til forordning om grænseoverskridende pakketjenester. Kenneth Kristensen Berth (DF) var på nippet til at sige ja, men han kunne ikke fordøje et med ministerens egne ord unødvendigt tilsyn, der ville koste erhvervslivet fire millioner kroner.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik bred opbakning til sin forhandlingsposition vedrørende luftfarts-CO2. SF var alene om at sige nej. Søren Bo Søndergaard våndede sig i sjov og brugte omsvøb for ikke at sige højlydt ja.

Fire mandater 9. juni
Europaudvalget udstikker fire mandater på sit næste møde den 9. juni vedrørende udstationeringsdirektivet, tilgængelighedsdirektivet, farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr samt bag lukket dør Københavns bud på Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, som flyttes fra London til et af EU27-land. (Dj/030617)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.