Importeret energiflis skal kontrolleres for blinde passagerer

EU-kommissionen bebuder bekæmpelse af invasive arter i biomasse

Af Claus Djørup

For 10 år siden blev en kæmpe bunke træflis fra USA isoleret som pestramt på havnen i Grenå, fordi det indeholdt en lille mængde ulovligt fyrretræ, som på grund af rundormen fyrrevednematoden er lige så farlig for dansk skovbrug som svinepest og mund- og klovsyge er for landbruget.

Isolationen virkede, og der gik endnu fem år, før Plantedirektoratet gjorde sit første fund af den frygtede nåletræsdræber.Naturerhvervsstyrelsen mener, at de eksisterende krav til importeret træflis er tilstrækkelige til at sikre mod indslæbning af planteskadegørere, som kan betragtes som invasive arter.

Ikke desto mindre vil EU-kommissionen sidst på året fremlægge et forslag til direktiv om invasive arter såsom barkbiller og fyrresnudebiller, fremgår det af en orientering fra miljøminister Ida Auken (SF) til miljøudvalget om risikoen for invasive arter skjuler sig i træflis.

– Kommissionen har ikke oplyst, hvad indholdet af direktivet er. Umiddelbart forventes det, at et af de områder, der vil blive omfattet af direktivet, vil være de introduktionsveje af hvilke invasive arter kommer ind i landet, skriver Ida Auken. (Dj/290612)

 

 


 

Comments are closed.