Husstandsvindmøller mister prisgaranti efter 12 år

Asbjørn Bjerre: Tidsbegrænsningen fremgår ikke af VE-loven. Foto: Fagpressen.eu

Vindmølleforening ønsker overgangsordning efter EU’s støttestop

Af Claus Djørup
I mere end et dusin år har Energistyrelsen undladt eller glemt at orientere ejerne af de små vindmøller op til 25 kW på landbrugsejendomme, at prisgarantien på 60 øre/kWh kun gælder møllens første 12 år og ikke i al evighed.

Det afsløres ved Energistyrelsens bekendtgørelse om en ny bekendtgørelse. Den bringer støtten “i overensstemmelse med EU-kommissionens afgørelse fra 2001,” som det hedder i klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersens (R) redegørelse til energiudvalget.

Tidsbegrænsningen gælder her fra årsskiftet 1. januar 2015 og blev meddelt den 17. december.

Danmarks Vindmølleforening opfordrer regeringen og energiordførerne til at lave en overgangsordning for de husstandsvindmøller, som kommer i klemme af EU-kommissionens dekret om tidsbegrænsning på 12 år af den garanterede afregningspris på 60 øre/kWh.

Tidsbegrænsning ikke oplyst
Ejere af husstandsvindmøller har investeret i disse møller i den tro, at afregningen på 60 øre var uden tidsbegrænsning, understreger Danmarks Vindmølleforenings direktør Asbjørn Bjerre.

– Vi tror  selvfølgelig på Energistyrelsen, når den oplyser, at den allerede i 2001 var klar over, at EU-godkendelsen kun var for 12 år. Problemet er, at det ikke er oplyst, siger Asbjørn Bjerre.

– Formentlig skyldes det, at godkendelsen dengang kun var en formssag, og man har vel heller ikke i Energistyrelsen forudset, at det 12 år senere ville blive vanskeligt med en forlængelse, fortsætter Asbjørn Bjerre.

“Tidsbegrænsningen fremgår ikke af VE-loven og er først nu oplyst på Energistyrelsens hjemmeside. Det er ikke acceptabelt eller rimeligt, at en så drastisk ændring af vilkår meddeles med 14 dages varsel,” skriver Asbjørn Bjerre til minister og energiordførere.

Forlængelse i strid med statsstøtteregler
“Under drøftelserne med kommissionen om den danske ansøgning fra juli 2013 om forlængelse af afregningsprisen til mere end 12 år anførte kommissionen i oktober 2014, at der i realiteten er tale om en ansøgning om ny støtte til allerede opsatte møller,” oplyser Rasmus Helveg Petersen.

Ergo vil det være  i strid med statsstøttereglerne at udbetale støtten efter 12 år.

EU-kommissionen afviser på forhånd Asbjørn Bjerres argument om, at ejerne ikke kendte til tidsbegrænsningen.

– De opstillede møller har kun en berettiget forventning om at modtage støtte i de 12 år, som følger af kommissionens godkendelse fra 2001, lyder beskeden fra Bryssel via Energistyrelsen

Tidsbegrænsningen har ikke betydning for muligheden for nettoafregning, tilføjer Rasmus Helveg Petersen.

Pilles ned
Ifølge Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers netside var der opstillet 207 sådanne møller i begyndelsen af 2010.

Mange af disse møller vil blive taget ned, hvis de kun får cirka 20 øre per kWh, vurderer Asbjørn Bjerre.

Møller, der er tilsluttet elnettet før 1. januar 2003, risikerer ikke at skulle returnere støtten, der består i et pristillæg mellem markedspris og 60 øre/kWh. (Dj/231214)

Artiklen er oprindeligt publiceret i nyhedsbrevet Energi.dk
© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.