Helle Thorning-Schmidt: Det indre marked går for langsomt

Danske politikere bekymrede for Frankrigs økonomi og Ungarns demokrati

Af Peter von Kohl
Det går det for langsomt med færdiggørelsen af det indre marked, så det bliver et vigtigt emne i Bruxelles, understreger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) forud for EU-topmødet 14.-15. marts.

Hun ønsker at sikre konsolidering og vækst som i Danmark, og det kan blandt andet ske ved at sikre en afbureaukratisering over for små og mellemstore virksomheder, som EU-kommissionen har foreslået, og gennem ændrede udbudsregler.

Europaudvalgets møde onsdag 13. marts med statsministeren forud for EU-topmødet torsdag og fredag i Bruxelles bar præg af den “foruroligende finansielle situation i Frankrig”, som EU-ordfører Lene Espersen (K) udtrykte det, samt af Ungarn efter vedtagelsen af forfatningsændringer, der i de øvrige europæiske stater anses for at stride mod gængse demokratiske spilleregler.

Emnerne på EU-topmødet er vækst- og beskæftigelsesplanen, det såkaldte europæiske semester, banktilsyn og udviklingen af en bankunion samt forholdet til Rusland.

Topmødet tager ifølge Helle Thorning-Schmidt udgangspunkt i behovet for reformer og tiltag til en imødegåelse af 0-væksten i EU og den alarmerende arbejdsløshed ikke mindst blandt de unge.

Ungarn – EU-kommissionen er også demokrativogter
EU-ordfører Lykke Friis (V) bragte Ungarn på bane ved at pege på den demokrati- og værdikrise, som de ungarske forfatningsændringer, der indskrænker domstolenes uafhængighed og afskaffer homoseksuelle rettigheder.

Statsministeren svarede, at EU-kommissionen ikke alene er EU’s økonomiske vogter, men også vogter over demokratiet i EU på linje med Europarådet.

Frankrig skrider ud i ØMU-rabatten
Lene Espersens bekymring omkring udviklingen i Frankrig fik statsministeren til at efterlyse, at ”tingene sættes i system” og der atter kommer faste regler. Hun understregede, at “det er ikke euroen, der er noget galt med”, men netop den manglende overholdelse af regler.

EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) var skeptisk over for EU-kommissionens tal for vækst i EU og gav som eksempel den voldsomme udvandring fra Irland (på årsbasis 90.000 personer), der ikke var indeholdt i kommissionens beregninger.

Helle Thorning-Schmidt fastslog, at der fra kommissionens side var tale om skøn omkring udviklingen i EU. Hun fandt det derfor betryggende, at det europæiske semester betyder konkrete oplysninger fra euro-landene til kommissionen omkring stabilitetsprogrammerne og fra de øvrige lande omkring konvergensprogrammerne.

Statsministeren ønskede reformer for at bringe de unge i arbejde og krævede en færdiggørelse af det indre marked. EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) fik dermed svar på sit spørgsmål om konkrete tiltag over for ikke mindst kriselandene Frankrig, Italien og Spanien.

Frihandelsaftaler
Helle Thorning-Schmidt ønskede desuden at se snarlige aftaler indgået med frihandelslande, hvad Lykke Friis havde efterlyst.

Statsministeren pegede på grøn vækst som et væsentligt element, som hun vil fremføre i Bruxelles, hvor hun også vil sikre en social dimension i den økonomisk-monetære union samt støtte til EU-kommissionens udspil senere på året til håndtering af nødlidende banker. Hun ser frem til en forretningsorden for euro-zonen, så også de udenforstående omfattes.

Sluttelig forholdet til Rusland: Her vil statsministeren sideløbende med de økonomiske forhandlinger kræve overholdelse af demokrati og menneskerettigheder. (Dj/130313)

Eftertryk kun efter indhentet tilladelse. Artikelbestilling:
Peter von Kohl, senior(krølalfa)kohl.dk

Comments are closed.