Frontløberlande angriber bøvl nedefra

Danmark med i netværk for effektivere indre marked uden ny lovgivning

Af Claus Djørup
Danmark er sammen med Storbritannien, Holland og Sverige initiativtager til ”Frontrunners”, som skal fjerne konkrete handelshindrer og give et effektivere indre marked uden ny lovgivning.

Sveriges handelsminister Ewa Björling og Hollands økonomiminister Henk Kamp præsenterede initiativet for de øvrige erhvervsministre på deres rådsmøde mandag 26. maj. Seks yderligere lande står bag initiativet, nemlig Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet, Malta og Irland.

Desuden deltager Tyskland i et konkret projekt om forenkling af e-handel, oplyser den svenske minister i en pressemeddelelse. Dette projekt ser bl.a. på registrering af et domænenavn under et andet lands nationale topdomæne.

Der er ikke tale om et forstærket samarbejde, hvor EU-kommissionen varetager sin traditionelle placering. Der er tale om et netværksprojekt, som er åbent for alle medlemslande, kan det udledes af den svenske beskrivelse.

– Frontløbernes arbejde skal ses som et supplement til den indsats og politik, der er udviklet af EU-kommissionen, erklærer Ewa Björling.

Frontløberlandene vil fremlægge resultater og anbefalinger på fire konkrete felter, når EU’s erhvervsministre mødes til december. (Dj/290514)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.