Danmark negativ over for ens toldstraf

EU-kommissionen foreslår harmoniserede strafudmålinger for toldforbrydelser

De reelle problemer er for små til lovgivning om ens toldstraf, mener den danske regering. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Regeringen er negativ over for EU-kommissionens forslag om ensretning af definitioner og sanktioner for overtrædelser af toldreglerne, som i givet fald ville afføde ændringer i henholdsvis told- og straffelovene med virkning per 1. maj 2017.

Det er en af de sjældne gange, hvor den danske regering foreholder kommissionen i Bryssel, at den vist ikke respekterer subsidiaritetsprincippet (nærhedsprincippet) i et forslag.

De reelle problemer er små
Det konkrete forslag harmoniserer sanktioner for toldovertrædelser i et større omgang end nødvendigt for at løse de reelle problemer, som forskellene i medlemsstaternes sanktionsanvendelse forårsager, anfører Skatteministeriet.

EU-kommissionen argumenterer bl.a. med, at det giver ulige konkurrencevilkår i det indre marked, når aktører sanktioneres forskelligt for den samme forseelse.

Hæmmer effektiv toldpolitik
Videre giver de nationale forskelle problemer i WTO og vanskeliggør forvaltningen af toldunionen med vidt forskellig behandling af de samme overtrædelser af toldforskrifterne, mener kommissionen.

Det omfattende forslag pålægger tillige medlemslandene at sikre, at der er mulighed for midlertidigt at beslaglægge varer, transportmidler eller andre værktøjer, som benyttes til at begå toldovertrædelser.

Udbredt skepsis i ministerrådet

Danmark står ikke alene med sin negative holdning. ”En lang række medlemsstater har udtrykt generel bekymring over forslaget,” hedder det i Skatteministeriets politikernotat.

EU er en toldunion, hvor EU-kommissionen har enekompetence, dvs. handler på de 28 medlemslandes vegne. Håndhævelse og sanktioner er imidlertid medlemslandenes kompetence. (Dj/300514)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.