Fortrolige mandater om Bosnien og Ungarn

Kandidatstatus til Balkanland og budgetsanktion på 56 mia. kr.

Af Claus Djørup

Bosnien-Hercegovina

Fung. udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fik opbakning til to mandater bag lukkede døre i europaudvalget fredag 2. december, hvor Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti voterede nej i begge sager.

Det første er EU-kommissionens forslag om at tildele Bosnien-Hercegovina kandidatstatus.

Der holdes EU-Vestbalkan topmøde i Tirana tirsdag 6. september, hvor man ifølge en nylig udenrigsministeriel vurdering vil fokusere på implikationerne for Vestbalkan af Ruslands invasion af Ukraine, herunder regionens opbakning til EU’s position og sanktioner over for Rusland.

Ungarn
Det andet mandat handler om suspension af EU-midler for 7,5 mia. euro (55,9 mia. kr.) til Ungarn som følge af tilsidesættelser af retsstatsprincippet, som er gennemgået i et notat fra europaudvalgets sekretariat.

Sagen er på økonomi- og finansministrenes rådsmøde 6. december i Bryssel, og her er den danske repræsentant formentlig blandt strammerne.

”Regeringen støtter fuldt op om en kobling mellem EU-budgettet og efterlevelse af retsstatsprincippet. Regeringen arbejder for, at retsstatsproblemerne i Ungarn bliver adresseret effektivt. Regeringen anser det derfor for positivt, at EU-kommissionen har taget retsstatsmekanismen i brug og fremlagt forslaget til foranstaltninger mod Ungarn,” hedder det i et politikernotat dateret 24. november. (Dj/051222)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.