Forskningsdirektør appellerer om ægtefællejob

Mats Lindroos: En stor udfordring for det multinationale ESS i Lund er at finde job til partneren. Foto: Fagpressen.eu

Mats Lindroos: Forskere siger nej til job i Øresundsregionen

For et år siden var det bar mark. Byggeriet af den 500 m lange neutronkanon skrider planmæssigt frem. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Man skal sørge for jobmuligheder til ægtefællen, hvis de bedste forskere skal trækkes til Øresundsregionen.

Appellen kommer fra Mats Lindroos, som er videnskabsdirektør ved European Spallation Source (ESS) med ansvar for acceleratordivisionen og den 500 meter lange neutronkanon.

ESS er ved at blive bygget i udkanten af Lund. Danmark bidrager med en ottendedel – 1,8 milliarder kroner – til den internationale forskningsfacilitet i verdensklasse.

Det tilhørende datacenter DMSC er under opbygning på Niels Bohr Instituttet i København med en brite som leder – blot for at illustrere den internationale spændvidde.

Mats Lindroos har foreløbig ansat 60 personer fordelt på 26 nationaliteter. 80 procent er udlændinge. Hele ESS har ansatte fra 42 lande, og 15-16 ægtefæller har fundet et job.

– Spørgsmålet “kan I hjælpe med et job til min partner?” dukker ofte op. En af de største udfordringer for par er at finde et job til partneren. Jeg har allerede mistet flere ansøgere, fordi de ikke finder to job, siger Marts Lindroos.

Konkret har én forladt ESS med reference til ægtefællens manglende job, mens op mod en snes er stået af i ansættelsesprocessen, fordi det er svært at finde to job.

Det tager i gennemsnit syv år for nyankomne udlændinge at finde job i Sverige, hvis man ikke har det på hånden ved indrejsen.

Internationalt problem – Lunds inkubator
Det er ikke kun et problem for forskningsinstitutioner i Øresundsregionen. Det er et internationalt problem, at mobiliteten i den videnskabelige verden hæmmes, understreger Mats Lindroos: “It’s a big issue”.

Han har oplevet det på førstehånd i Genève (CERN) og hørt om det fra kolleger, der er flyttet tilbage fra USA, fordi der ikke var arbejde til ægtefællen. Dertil er der lovgivningsproblemer med hensyn til arbejdstilladelse.

Det drejer sig typisk om mennesker i alderen 35-40 år med erfaring fra et helt andet arbejdsmarked, som ikke lige passer ind i lokale virksomheder.

– Man kan gøre noget som eksempelvis Lunds NyföretägarCentrum, som vil åbne en inkubator (iværksættermiljø), hvor ægtefæller kan starte et lille firma og tilbyde tjenesteydelser med eksempelvis organisering af konferencer og idrætsaktiviteter, siger Mats Lindroos.

Danske strategier
I december 2014 indgik regeringen og Vækstforum Hovedstaden en såkaldt partnerskabsaftale med vægt på at udnytte ESS til vækst og arbejdspladser.

Fem måneder senere fremlagde forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) 13. maj en hovedstadsstrategi, hvor ESS har en hovedrolle med 2000-3000 gæsteforskere om året: “I den forbindelse bliver der nu udarbejdet en strategi for ESS, der skal sikre samspillet mellem uddannelse, forskning og erhverv.”

Her nævnes intet om de praktiske problemer for udenlandske forskere. Mats Lindroos påpeger, at et særskilt problem er arbejdstilladelse til tredjelandesborgere såsom amerikanere, der bor i Lund og kunne få arbejde i København – eller omvendt. (Dj/130615)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.